Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019
14-06-2019 Briefing

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity
15-05-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Kort overzicht

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Studie

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Studie

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results
15-04-2019 Studie

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Studie

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Studie

Integrated Territorial Investments as an Effective Tool of the Cohesion Policy
15-03-2019 Uitgebreide analyse

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Kort overzicht

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Begrotingszaken
  • Afdeling Ondersteuning economische governance