Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

 
         
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Het is een groot genoegen u te mogen verwelkomen op de internetpagina's van de Commissie  begrotingscontrole (CONT). Deze site is opgezet zodat burgers ons werk op de voet kunnen volgen.
 
CONT bekijkt hoe de EU-begroting wordt besteed, in hoeverre doelstellingen worden gehaald en of de programma's rendabel zijn en waarborgen dat het Europese belastinggeld efficiënt, effectief en volgens de EU-wetgeving wordt besteed. In deze context staat de Commissie in nauw contact met de Europese Rekenkamer en stelt zij op grond van de auditresultaten van de Rekenkamer verbeteringen voor om te zorgen voor goed financieel beheer.
 
Verder onderhoudt CONT contacten met het Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) van de Europese Unie om de strijd tegen fraude en corruptie in verband met de EU-begroting te intensiveren.
 
Het belangrijkste instrument dat CONT in handen heeft, is de "kwijtingsprocedure". Tijdens deze procedure onderwerpt CONT de uitvoering van de EU-begroting door alle betrokkenen, onder andere de Commissie, het Parlement en andere instellingen en agentschappen, aan een grondig onderzoek.
 
Als u geïnteresseerd bent in hoe wij de theorie in praktijk brengen, verwijs ik u graag door naar onze verslagen. U kunt ook naar live uitzendingen van onze vergaderingen kijken en doorklikken naar de verschillende links op deze pagina om een beter beeld te krijgen van het werk van CONT.
 
Schroom niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.
 
 
Michael Theurer