Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT REPORT on control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

ONTWERPVERSLAG over bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018

10-02-2020 CONT_PR(2020)644865 PE644.865v02-00
CONT

Joachim KUHS

AMENDEMENTEN 1 - 64 - Ontwerpverslag Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité

10-02-2020 CONT_AM(2020)645093 PE645.093v04-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ONTWERPAGENDA - Woensdag 19 februari 2020 - Donderdag 20 februari 2020

10-02-2020 CONT_OJ(2020)02-19_1 PE647.132v01-00
CONT

 

AMENDEMENTEN 1 - 21 - Ontwerpverslag Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

05-02-2020 CONT_AM(2020)647036 PE647.036v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

AMENDEMENTEN 1 - 29 - Ontwerpverslag Kwijting 2018: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

03-02-2020 CONT_AM(2020)645047 PE645.047v01-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

AMENDEMENTEN 1 - 47 - Ontwerpverslag Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 – Europese Dienst voor extern optreden

03-02-2020 CONT_AM(2020)645090 PE645.090v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 74 - Ontwerpverslag Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle

03-02-2020 CONT_AM(2020)646851 PE646.851v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

AMENDEMENTEN 1 - 11 - Ontwerpverslag Kwijting 2018: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (nu Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking tussen energieregulators (ACER))

31-01-2020 CONT_AM(2020)644970 PE644.970v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpverslag Kwijting 2018: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau)

31-01-2020 CONT_AM(2020)644971 PE644.971v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI