Werkdocumenten


Werkdocumenten zijn documenten ter voorbereiding van een verslag of advies. Commissies gebruiken vaak een werkdocument voor de toelichting bij hun verslag.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare werkdocumenten.

WERKDOCUMENT over Speciaal verslag nr. 5/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): FEAD - Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen: Waardevolle steun, maar de bijdrage van het fonds aan terugdringing van armoede is nog niet vastgesteld

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

WERKDOCUMENT over het Speciaal Verslag nr. 12/2019 van de Rekenkamer (Kwijting 2018): E-handel: veel van de uitdagingen tot inning van btw en douanerechten blijven onopgelost

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

WERKDOCUMENT over het Speciaal verslag nr. 7/2019 van de Europese Rekenkamer (Kwijting 2018): EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg: hoge ambities, maar beter beheer nodig

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA