Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES over Armoede: een genderperspectief

21-10-2015 CULT_PA(2015)569689 PE 569.689v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-11-2015

ONTWERPADVIES inzake "Naar een akte voor een digitale interne markt"

03-09-2015 CULT_PA(2015)565210 PE 565.210v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-09-2015

Documenten in dossier CULT/8/03917

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 - alle afdelingen

09-07-2015 CULT_PA(2015)564954 PE 564.954v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-08-2015

Documenten in dossier CULT/8/03797

ONTWERPADVIES inzake de rol van de EU binnen de VN - hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt?

18-06-2015 CULT_PA(2015)560704 PE 560.704v01-00
CULT

Fernando MAURA BARANDIARÁN

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-07-2015

Documenten in dossier CULT/8/03469

ONTWERPADVIES inzake op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid

17-06-2015 CULT_PA(2015)557165 PE 557.165v01-00
CULT

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-07-2015

Documenten in dossier CULT/8/03334

ONTWERPADVIES over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties

17-06-2015 CULT_PA(2015)557258 PE 557.258v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-07-2015

Documenten in dossier CULT/8/03542

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2016

28-04-2015 CULT_PA(2015)555009 PE 555.009v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-05-2015

Documenten in dossier CULT/8/03196

ONTWERPADVIES inzake mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten

14-04-2015 CULT_PA(2015)551753 PE 551.753v01-00
CULT

Mircea DIACONU

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-05-2015

Documenten in dossier CULT/8/02845

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's

16-03-2015 CULT_PA(2015)551934 PE 551.934v01-00
CULT

Sylvie GUILLAUME

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2015

Documenten in dossier CULT/8/02783

ONTWERPADVIES inzake meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU

03-03-2015 CULT_PA(2015)549185 PE 549.185v01-00
CULT

Ernest MARAGALL

Documenten in dossier CULT/8/02321