Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on boosting growth and cohesion in EU border regions

20-04-2018 CULT_PA(2018)620999 PE 620.999v01-00
CULT

Theodoros ZAGORAKIS

ONTWERPADVIES inzake het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten

04-04-2018 CULT_PA(2018)620759 PE 620.759v01-00
CULT

Francis ZAMMIT DIMECH

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-05-2018

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2019

28-03-2018 CULT_PA(2018)619218 PE 619.218v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-05-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen

27-02-2018 CULT_PA(2018)616832 PE 616.832v01-00
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2018

Documenten in dossier CULT/8/10946

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief

26-02-2018 CULT_PA(2018)618293 PE 618.293v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2018

Documenten in dossier CULT/8/11019

ONTWERPADVIES inzake de situatie in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017)

20-02-2018 CULT_PA(2018)618171 PE 618.171v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2018

Documenten in dossier CULT/8/10382

ONTWERPADVIES inzake versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: het zevende verslag van de Europese Commissie

05-02-2018 CULT_PA(2018)616606 PE 616.606v02-00
CULT

Mircea DIACONU

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-02-2018

Documenten in dossier CULT/8/11782

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018

10-01-2018 CULT_PA(2018)616539 PE 616.539v01-00
CULT

Julie WARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-01-2018

Documenten in dossier CULT/8/11778

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

14-11-2017 CULT_PA(2017)613438 PE 613.438v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-12-2017

Documenten in dossier CULT/8/10606

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016

14-11-2017 CULT_PA(2017)613440 PE 613.440v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-12-2017

Documenten in dossier CULT/8/10787