Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het zesde verslag over economische, sociale en territoriale cohesie: investeren in werkgelegenheid en groei

17-12-2014 CULT_PA(2014)544379 PE 544.379v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-01-2015

ONTWERPADVIES inzake "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan"

10-12-2014 CULT_PA(2014)544344 PE 544.344v01-00
CULT

Michel REIMON

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-01-2015

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, Afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

07-11-2014 CULT_PA(2014)541300 PE 541.300v01-00
CULT

Fernando MAURA BARANDIARÁN

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-12-2014

Documenten in dossier CULT/8/01221

ONTWERPADVIES inzake the algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

15-07-2014 CULT_PA(2014)536051 PE 536.051v02-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-07-2014

Documenten in dossier CULT/8/00594