Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPADVIES inzake de herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief

20-06-2017 CULT_PA(2017)606216 PE 606.216v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-07-2017

Documenten in dossier CULT/8/09377

ONTWERPADVIES betreffende het Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering

15-06-2017 CULT_PA(2017)606026 PE 606.026v01-00
CULT

Krystyna ŁYBACKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-07-2017

Documenten in dossier CULT/8/09939

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

09-06-2017 CULT_PA(2017)606013 PE 606.013v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-07-2017

Documenten in dossier CULT/8/09495

ONTWERPADVIES inzake de toepassing van de Europese strategie inzake handicaps

22-05-2017 CULT_PA(2017)604815 PE 604.815v01-00
CULT

Julie WARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-06-2017

Documenten in dossier CULT/8/09979

ONTWERPADVIES inzake controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-jongerengarantieregeling

18-04-2017 CULT_PA(2017)603034 PE 603.034v01-00
CULT

Therese COMODINI CACHIA

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-05-2017

Documenten in dossier CULT/8/08000

ONTWERPADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

28-03-2017 CULT_PA(2017)602746 PE 602.746v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-05-2017

Documenten in dossier CULT/8/03646

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2018

23-03-2017 CULT_PA(2017)601262 PE 601.262v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-05-2017

Documenten in dossier CULT/8/09475

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

15-03-2017 CULT_PA(2017)601090 PE 601.090v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-03-2017

Documenten in dossier CULT/8/08653

ONTWERPADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die in het algemeen belang vertrouwelijke informatie van bedrijven en openbare organen bekendmaken

03-03-2017 CULT_PA(2017)601025 PE 601.025v01-00
CULT

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-03-2017

Documenten in dossier CULT/8/07750

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)

02-03-2017 CULT_PA(2017)595657 PE 595.657v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Termijn voor de indiening van amendementen : 31-03-2017

Documenten in dossier CULT/8/07894