Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap

08-02-2016 CULT_PA(2016)575351 PE 575.351v03-00
CULT

Silvia COSTA

ONTWERPADVIES inzake de kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie

10-12-2015 CULT_PA(2015)572998 PE 572.998v01-00
CULT

Yana TOOM

Termijn voor de indiening van amendementen : 19-01-2016

Documenten in dossier CULT/8/04016

ONTWERPADVIES over Armoede: een genderperspectief

21-10-2015 CULT_PA(2015)569689 PE 569.689v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-11-2015

Documenten in dossier CULT/8/04378

ONTWERPADVIES inzake "Naar een akte voor een digitale interne markt"

03-09-2015 CULT_PA(2015)565210 PE 565.210v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-09-2015

Documenten in dossier CULT/8/03917

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 - alle afdelingen

09-07-2015 CULT_PA(2015)564954 PE 564.954v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-08-2015

Documenten in dossier CULT/8/03797

ONTWERPADVIES inzake de rol van de EU binnen de VN - hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt?

18-06-2015 CULT_PA(2015)560704 PE 560.704v01-00
CULT

Fernando MAURA BARANDIARÁN

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-07-2015

Documenten in dossier CULT/8/03469

ONTWERPADVIES inzake op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid

17-06-2015 CULT_PA(2015)557165 PE 557.165v01-00
CULT

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-07-2015

Documenten in dossier CULT/8/03334

ONTWERPADVIES over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties

17-06-2015 CULT_PA(2015)557258 PE 557.258v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-07-2015

Documenten in dossier CULT/8/03542

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2016

28-04-2015 CULT_PA(2015)555009 PE 555.009v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-05-2015

Documenten in dossier CULT/8/03196

ONTWERPADVIES inzake mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten

14-04-2015 CULT_PA(2015)551753 PE 551.753v01-00
CULT

Mircea DIACONU

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-05-2015

Documenten in dossier CULT/8/02845