Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018

10-01-2018 CULT_PA(2018)616539 PE 616.539v01-00
CULT

Julie WARD

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

14-11-2017 CULT_PA(2017)613438 PE 613.438v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-12-2017

Documenten in dossier CULT/8/10606

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016

14-11-2017 CULT_PA(2017)613440 PE 613.440v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-12-2017

Documenten in dossier CULT/8/10787

ONTWERPADVIES inzake pluralisme van de media en mediavrijheid van de Europese Unie

06-11-2017 CULT_PA(2017)612242 PE 612.242v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-11-2017

Documenten in dossier CULT/8/11140

ONTWERPADVIES met aanbevelingen van de Commissie over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen

02-10-2017 CULT_PA(2017)610922 PE 610.922v01-00
CULT

Nikolaos CHOUNTIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-10-2017

Documenten in dossier CULT/8/09288

ONTWERPADVIES inzake de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten

28-09-2017 CULT_PA(2017)610824 PE 610.824v01-00
CULT

Momchil NEKOV

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-10-2017

Documenten in dossier CULT/8/09432

ONTWERPADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

18-09-2017 CULT_PA(2017)610693 PE 610.693v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-10-2017

Documenten in dossier CULT/8/09712

ONTWERPADVIES inzake de herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief

20-06-2017 CULT_PA(2017)606216 PE 606.216v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-07-2017

Documenten in dossier CULT/8/09377

ONTWERPADVIES betreffende het Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering

15-06-2017 CULT_PA(2017)606026 PE 606.026v01-00
CULT

Krystyna ŁYBACKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-07-2017

Documenten in dossier CULT/8/09939

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

09-06-2017 CULT_PA(2017)606013 PE 606.013v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-07-2017

Documenten in dossier CULT/8/09495