Ontwerpadviezen

Om een advies van een commissie wordt meestal aan het begin van de procedure in het Europees Parlement gevraagd. Bij wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. De ontwerpadviezen worden in de commissie in stemming gebracht alvorens ze worden voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion: Investment for jobs and growth

Datum : 17-12-2014

Referentie :

CULT_PA(2014)544379 PE 544.379v01-00
CULT

Silvia COSTA

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan"

Datum : 10-12-2014

Referentie :

CULT_PA(2014)544344 PE 544.344v01-00
CULT

Michel REIMON

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, Afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

Datum : 07-11-2014

Referentie :

CULT_PA(2014)541300 PE 541.300v01-00
CULT

Fernando MAURA BARANDIARÁN

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-12-2014

References :

Documenten in dossier CULT/8/01221

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake the algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

Datum : 15-07-2014

Referentie :

CULT_PA(2014)536051 PE 536.051v02-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-07-2014

References :

Documenten in dossier CULT/8/00594

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U kunt hier niet alleen informatie vinden over onze werkzaamheden, waaronder de agenda's van vergaderingen, ontwerpverslagen en amendementen, maar ook informatie over de commissieleden en hun contactgegevens. U heeft ook de mogelijkheid onze vergaderingen rechtstreeks te volgen via internet.
 
Onze commissie houdt zich bezig met alle culturele aspecten van de Unie, zoals de verspreiding van cultuur, cultureel erfgoed, culturele diversiteit en taalverscheidenheid, en met onderwijs, audiovisueel beleid, de culturele en educatieve aspecten van de informatiemaatschappij, jeugdzaken en sport.
 
Bij het vaststellen van nieuwe wetgeving en het houden van toezicht op de programma's van de Unie op deze gebieden staan het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten op gelijke voet. Onze commissie is in dit kader verantwoordelijk voor het programma "Erasmus+" voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, het programma "Creatief Europa" ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector en het programma "Europa voor de burger".
 
Daarnaast organiseert onze commissie regelmatig openbare hoorzittingen om bij deskundigen informatie in te winnen op de gebieden die onder haar werkterrein vallen.
 
Ik ben er trots op dat ik voorzitter van deze commissie mag zijn en ik hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Silvia Costa,
Voorzitter Commissie cultuur en onderwijs