Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

24-01-2017 - Academic Further and Distance Education as Part of the Lifelong Learning Strategy

CULT 30-01-2017 - 15:03
CULT Public hearing 24-01-17

The purpose of the hearing on "Academic Further and Distance Education as Part of the European Lifelong Learning Strategy" is to debate issues relating to academic and further distance education in the EU, with particular emphasis on the potential of both distance and "on-the-spot" studies in the context of the European lifelong learning strategy.

In addition, the outcomes of the discussion may serve as input for the own-initiative report on the same subject and currently under preparation.

Locatie : Building Paul-Henri Spaak, room 5B001, European Parliament, Rue Wiertz 60, Brussels