Home

 
Laatste nieuws
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

 
Nadere informatie
 
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de culturele aspecten van de Europese Unie, met name
(a)    de verbetering van de kennis en verbreiding van cultuur,
(b)    de bescherming en bevordering van culturele en taaldiversiteit,
(c)    de instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed, culturele uitwisselingen en
        scheppend werk op artistiek gebied;
 
2.    het onderwijsbeleid van de Unie, waaronder het hoger onderwijs in Europa, en bevordering van het stelsel van
       Europese scholen en levenslang leren;
 
3.    audiovisueel beleid en de culturele en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij;
 
4.    jeugdbeleid en de ontwikkeling van een sportbeleid en vrijetijdsbeleid;
 
5.    voorlichtings- en mediabeleid;
 
6.    samenwerking met derde landen op het gebied van cultuur en onderwijs, en betrekkingen met relevante internationale
       organisaties en instellingen.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U vindt hier informatie over ons werk, waaronder de agenda's van onze eerstvolgende vergaderingen, ontwerpverslagen en de amendementen daarop, en informatie over de leden van de commissie, zodat u direct met hen in contact kunt treden. Tevens kunt u de vergaderingen van de commissie rechtstreeks volgen via internet.
 
Binnen het Parlement is de commissie verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur, jeugd, sport en de culturele en educatieve aspecten van het EU-mediabeleid. De commissie neemt nieuwe wetten aan en houdt toezicht op de EU-programma's die op deze terreinen zijn ontwikkeld; dit op voet van gelijkheid met de regeringen van de lidstaten. Het betreft hier onder meer het programma voor een leven lang leren, waarmee het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus bekostigd wordt; het programma Cultuur 2007, dat dient ter ondersteuning van de Europese culturele hoofdsteden; en het programma Media 2007, waarmee een aantal succesvolle Europese films als Slumdog Millionaire medegefinancierd zijn. Daarnaast organiseert de commissie regelmatig hoorzittingen om bij experts informatie in te winnen over aspecten van haar werk.
 
Ik ben er trots op voorzitter van deze commissie te zijn en hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Doris Pack
Voorzitter, Commissie cultuur en onderwijs