Home

 
Laatste nieuws
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Monday 19 January 2015 at 15.00-18.30 and on Tuesday 20 January 2015 at 9.00-12.30 and at 15.00-18.30 in Brussels.

   
 
Niet te missen
 
An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives

The Committee on Culture and Education held a public hearing on 'An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives' which took place on 2 December 2014 in Brussels. The hearing focused on the current state of play, the challenges faced and the steps to be taken in order to tap into the potential of cultural heritage for social progress and sustainable economic development.
 
The hearing is available through video-on-demand on the Parliament website.

 
Nadere informatie
 
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
CULT 02-12-2014 - 10:22  

The three finalist films competing for the 2014 Lux Prize will be screened at the European Parliament from 1 to 12 December. The films will also be shown at the Brussels fine arts centre BOZAR on 2 and 3 December, in the presence of their directors. The final three films competing for the prize this year are Class Enemy (Razredni sovražnik), by Rok Biček (Slovenia), Bande de filles, by Céline Sciamma (France) and Ida, by Paweł Pawlikowski (Poland/ Denmark)

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de culturele aspecten van de Europese Unie, met name
a) de verbetering van de kennis en verbreiding van cultuur,
b) de bescherming en bevordering van culturele en taaldiversiteit,
c) de instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed, culturele uitwisselingen en scheppend werk op artistiek gebied;
 
2. het onderwijsbeleid van de Unie, waaronder het hoger onderwijs in Europa, en bevordering van het stelsel van Europese scholen en levenslang leren;
 
3. audiovisueel beleid en de culturele en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij;
 
4. jeugdbeleid;
 
5. de ontwikkeling van een sport- en vrijetijdsbeleid;
 
6. voorlichtings- en mediabeleid;
 
7. samenwerking met derde landen op het gebied van cultuur en onderwijs, en betrekkingen met relevante internationale organisaties en instellingen.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U kunt hier niet alleen informatie vinden over onze werkzaamheden, waaronder de agenda's van vergaderingen, ontwerpverslagen en amendementen, maar ook informatie over de commissieleden en hun contactgegevens. U heeft ook de mogelijkheid onze vergaderingen rechtstreeks te volgen via internet.
 
Onze commissie houdt zich bezig met alle culturele aspecten van de Unie, zoals de verspreiding van cultuur, cultureel erfgoed, culturele diversiteit en taalverscheidenheid, en met onderwijs, audiovisueel beleid, de culturele en educatieve aspecten van de informatiemaatschappij, jeugdzaken en sport.
 
Bij het vaststellen van nieuwe wetgeving en het houden van toezicht op de programma's van de Unie op deze gebieden staan het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten op gelijke voet. Onze commissie is in dit kader verantwoordelijk voor het programma "Erasmus+" voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, het programma "Creatief Europa" ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector en het programma "Europa voor de burger".
 
Daarnaast organiseert onze commissie regelmatig openbare hoorzittingen om bij deskundigen informatie in te winnen op de gebieden die onder haar werkterrein vallen.
 
Ik ben er trots op dat ik voorzitter van deze commissie mag zijn en ik hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Silvia Costa,
Voorzitter Commissie cultuur en onderwijs