Vergaderrooster

Vergaderrooster

 

Commissie cultuur en onderwijs

19-01-2015

15:00

Brussels : ASP - A1G-3

20-01-2015

09:00

Brussels : ASP - A1G-3

20-01-2015

15:00

Brussels : ASP - A1G-3

Commissie cultuur en onderwijs

26-02-2015

09:00

Brussels : JAN - 6Q2

26-02-2015

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

Commissie cultuur en onderwijs

23-03-2015

15:00

Brussels : PHS - P1A002

24-03-2015

09:00

Brussels : PHS - P1A002

Commissie cultuur en onderwijs

16-04-2015

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

16-04-2015

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

Vergaderroosters commissie
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U kunt hier niet alleen informatie vinden over onze werkzaamheden, waaronder de agenda's van vergaderingen, ontwerpverslagen en amendementen, maar ook informatie over de commissieleden en hun contactgegevens. U heeft ook de mogelijkheid onze vergaderingen rechtstreeks te volgen via internet.
 
Onze commissie houdt zich bezig met alle culturele aspecten van de Unie, zoals de verspreiding van cultuur, cultureel erfgoed, culturele diversiteit en taalverscheidenheid, en met onderwijs, audiovisueel beleid, de culturele en educatieve aspecten van de informatiemaatschappij, jeugdzaken en sport.
 
Bij het vaststellen van nieuwe wetgeving en het houden van toezicht op de programma's van de Unie op deze gebieden staan het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten op gelijke voet. Onze commissie is in dit kader verantwoordelijk voor het programma "Erasmus+" voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, het programma "Creatief Europa" ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector en het programma "Europa voor de burger".
 
Daarnaast organiseert onze commissie regelmatig openbare hoorzittingen om bij deskundigen informatie in te winnen op de gebieden die onder haar werkterrein vallen.
 
Ik ben er trots op dat ik voorzitter van deze commissie mag zijn en ik hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Silvia Costa,
Voorzitter Commissie cultuur en onderwijs