Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPAGENDA - Maandag 24 september 2018 - Maandag 24 september 2018

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

19-09-2018 CULT_PA(2018)625322 PE 625.322v01-00
CULT

Theodoros ZAGORAKIS

  MINUTES - Monday 3 September 2018

11-09-2018 CULT_PV(2018)09-03-1 PE 627.700v01-00
CULT

Documenten in dossier CULT/8/14475

  AMENDMENTS 44 - 206 - Draft opinion - Establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

10-09-2018 CULT_AM(2018)627586 PE 627.586v01-00
CULT

Bogdan Brunon WENTA

Documenten in dossier CULT/8/13596

  AMENDMENTS 34 - 169 - Draft opinion - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

06-09-2018 CULT_AM(2018)627585 PE 627.585v01-00
CULT

Luigi MORGANO

Documenten in dossier CULT/8/14013

ONTWERPVERSLAG over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid

04-09-2018 CULT_PR(2018)623621 PE 623.621v01-00
CULT

Yana TOOM

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma

04-09-2018 CULT_PA(2018)627580 PE 627.580v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

04-09-2018 CULT_AD(2018)623756 PE 623.756v02-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Documenten in dossier CULT/8/12658

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

03-09-2018 CULT_PA(2018)626720 PE 626.720v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

30-08-2018 CULT_PA(2018)626959 PE 626.959v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI