Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  MINUTES - Monday 4 February 2019

13-02-2019 CULT_PV(2019)02-04-1 PE 634.808v01-00
CULT

Documenten in dossier CULT/8/15327

ONTWERPAGENDA - Woensdag 20 februari 2019 - Woensdag 20 februari 2019

12-02-2019 CULT_OJ(2019)02-20_1 PE 634.804v01-00
CULT

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)

11-02-2019 CULT_AD(2019)632063 PE 632.063v02-00
CULT

Emma McCLARKIN

Documenten in dossier CULT/8/12992

  AMENDMENTS 53 - 173 - Draft opinion - Preventing the dissemination of terrorist content online

08-02-2019 CULT_AM(2019)634733 PE 634.733v01-00
CULT

Julie WARD

Documenten in dossier CULT/8/14668

  AMENDMENTS 174 - 415 - Draft opinion - Preventing the dissemination of terrorist content online

08-02-2019 CULT_AM(2019)634778 PE 634.778v01-00
CULT

Julie WARD

Documenten in dossier CULT/8/14668

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het "Verenigd Koninkrijk") uit de Europese Unie

05-02-2019 CULT_PR(2019)634693 PE 634.693v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

NOTULEN - Dinsdag 22 januari 2019

30-01-2019 CULT_PV(2019)01-22-1 PE 634.586v01-00
CULT

Documenten in dossier CULT/8/15067

ONTWERPAGENDA - Maandag 4 februari 2019 - Maandag 4 februari 2019

28-01-2019 CULT_OJ(2019)02-04_1 PE 634.549v01-00
CULT

Documenten in dossier CULT/8/15327

NOTULEN - Maandag 3 december 2018

28-01-2019 CULT_PV(2018)12-03-1 PE 632.902v01-00
CULT

Documenten in dossier CULT/8/14918

NOTULEN - Maandag 19 november 2018

28-01-2019 CULT_PV(2018)11-19-1 PE 632.927v01-00
CULT

Documenten in dossier CULT/8/14778