Studies

Studies

 
Hoe zoekt u een document? 
 

U kunt zoeken op beleidsterrein, periode, referentienummer, soort document, een woord in de titel of tekst, of een combinatie van deze criteria.

 
Woord(en)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Volgende pagina  
Alle studies
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U vindt hier informatie over ons werk, waaronder de agenda's van onze eerstvolgende vergaderingen, ontwerpverslagen en de amendementen daarop, en informatie over de leden van de commissie, zodat u direct met hen in contact kunt treden. Tevens kunt u de vergaderingen van de commissie rechtstreeks volgen via internet.
 
Binnen het Parlement is de commissie verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur, jeugd, sport en de culturele en educatieve aspecten van het EU-mediabeleid. De commissie neemt nieuwe wetten aan en houdt toezicht op de EU-programma's die op deze terreinen zijn ontwikkeld; dit op voet van gelijkheid met de regeringen van de lidstaten. Het betreft hier onder meer het programma voor een leven lang leren, waarmee het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus bekostigd wordt; het programma Cultuur 2007, dat dient ter ondersteuning van de Europese culturele hoofdsteden; en het programma Media 2007, waarmee een aantal succesvolle Europese films als Slumdog Millionaire medegefinancierd zijn. Daarnaast organiseert de commissie regelmatig hoorzittingen om bij experts informatie in te winnen over aspecten van haar werk.
 
Ik ben er trots op voorzitter van deze commissie te zijn en hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Doris Pack
Voorzitter, Commissie cultuur en onderwijs