Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Research for the CULT Committee - Modernisation of higher education
16-10-2017 Studie

Policy Departments’ Monthly Highlights - October 2017
02-10-2017 Kort overzicht

Research for CULT Committee - European Solidarity Corps and volunteering
15-09-2017 Studie

Research for CULT Committee - Teaching common values in Europe – Key conclusions
15-06-2017 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - June 2017
12-06-2017 Kort overzicht

Workshop: Facilitating external trade via border management
24-05-2017 Studie

Working in the European Union
26-04-2017 Tijdschriften

Culture and education
26-04-2017 Tijdschriften

The audiovisual media regulation in the age of on-demand - Thematic Digest
24-04-2017 Tijdschriften

Audiovisual Media Services Directive: Fact Sheets compilation
24-04-2017 Tijdschriften