Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Policy Departments’ Monthly Highlights - March 2017
13-03-2017 Kort overzicht

Women’s Economic Empowerment: Let’s Act Together
22-02-2017 Tijdschriften

ONDERZOEK VOOR DE COMMISSIE CULT - MINDERHEIDSTALEN EN ONDERWIJS: BESTE PRAKTIJKEN EN VALKUILEN
15-02-2017 Studie

Research for CULT Committee – EU Strategy for International Cultural Relations
15-02-2017 Briefing

Research for CULT Committee - Migrant Education: Monitoring and Assessment
15-02-2017 Studie

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2017
16-01-2017 Kort overzicht

Research for CULT Committee - Culture and Education in the CETA
19-12-2016 Studie

Research for CULT Committee - European Strategy for Multilingualism: Benefits and Costs
14-10-2016 Studie

Cultural and Creative Sectors in the EU – Thematic Digest
03-10-2016 Tijdschriften

Policy Departments’ Monthly Highlights - September 2016
12-09-2016 Kort overzicht