Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Research for CULT Committee - Europe for Citizens: New Programme Implementation – First Experiences
07-07-2016 Studie

Research for CULT Committee - Erasmus+: Decentralised Implementation - First Experiences
07-07-2016 Studie

Digital Revolution
13-04-2016 Briefing

How EU Policies Help Preserve and Create Jobs
13-04-2016 Briefing

Research for CULT Committee - Evaluation of Education at the European Level
15-02-2016 Studie

Research for CULT Committee - Qualifications/Dual Careers in Sports
09-02-2016 Studie

Europese culturele instellingen in het buitenland
15-01-2016 Studie

Integrity and Good Governance in Sport
21-12-2015 Briefing

Education and Youth
26-11-2015 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2015
23-11-2015 Kort overzicht

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Structuur- en Cohesiebeleid