Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Research for CULT Committee - Best practices in sustainable management and safeguarding of cultural heritage in the EU
08-11-2018 Uitgebreide analyse

Research for CULT Committee – Audiovisual Sector and Brexit: the Regulatory Environment
15-10-2018 Studie

Research for CULT Committee - Mobility of artists and culture professionals: towards a European policy framework
14-09-2018 Studie

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century
10-09-2018 Studie

Research for CULT Committee - Education in Cultural Heritage
09-07-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2018
02-07-2018 Kort overzicht

Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation
12-06-2018 Studie

Research for CULT Committee - Creative Europe: Towards the Next Programme Generation
12-06-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Kort overzicht

Research for CULT Committee - ESIF and culture, education, youth & sport – the use of European Structural and Investment Funds in policy areas of the Committee on Culture & Education
15-05-2018 Studie