Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"

2018/0230(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

ten principale

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021 tot 2027)

2018/0190(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Silvia COSTA [S&D]

ten principale

"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

2018/0191(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Milan ZVER [PPE]

ten principale

Nieuwe Europese Agenda voor cultuur

2018/2091(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Giorgos GRAMMATIKAKIS [S&D]

ten principale

Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid

2018/2090(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Yana TOOM [ALDE]

ten principale, nauwere samenwerking

Taalgelijkheid in het digitale tijdperk

2018/2028(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Jill EVANS [Verts/ALE]

ten principale, nauwere samenwerking

Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden die geen verband houden met materieel strafrecht en justitiële samenwerking in strafzaken

2017/0166(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ten principale

Europees Solidariteitskorps

2017/0102(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

ten principale, nauwere samenwerking

Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

2016/0151(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ten principale

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

2018/0227(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend