Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"

2018/0230(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

ten principale, nauwere samenwerking

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

2018/0190(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Silvia COSTA [S&D]

ten principale

"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

2018/0191(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Milan ZVER [PPE]

ten principale

Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden die geen verband houden met materieel strafrecht en justitiële samenwerking in strafzaken

2017/0166(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ten principale

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

2018/2275(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

2018/0331(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Julie WARD [S&D]

medeadviserend

Kwijting 2017: Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese agentschappen voor het begrotingsjaar 2016: prestaties, financieel beheer en controle

2018/2210(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

2018/2184(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

medeadviserend

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2018/2175(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

2018/2174(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen