Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector

2016/2072(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT ITRE

Christian EHLER [PPE] Luigi MORGANO [S&D]

ten principale

Beoordeling van de EU-strategie voor jongeren 2013-2015

2015/2351(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Andrea BOCSKOR [PPE]

ten principale

Uitvoeringsverslag Europa voor burgers

2015/2329(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

María Teresa GIMÉNEZ BARBAT [ALDE]

ten principale

Uitvoeringsverslag Creatief Europa

2015/2328(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Silvia COSTA [S&D]

ten principale

Uitvoeringsverslag Erasmus +

2015/2327(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Milan ZVER [PPE]

ten principale

Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020)

2015/2281(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR]

ten principale

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen

2016/2064(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Jill EVANS [Verts/ALE]

medeadviserend

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 - alle afdelingen

2016/2047(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

medeadviserend

Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie

2016/2032(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Luigi MORGANO [S&D]

medeadviserend

Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

2016/2030(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

medeadviserend