Lopende werkzaamheden


Werk in uitvoering laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt soort en stadium vermeld, de naam van de rapporteur en of de commissie ten principale bevoegd of alleen maar medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Europa voor de burger

2015/2329(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

ten principale

Creatief Europa

2015/2328(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

ten principale

Erasmus +

2015/2327(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

ten principale

Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020)

2015/2281(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR]

ten principale

Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren – een concept van levenslang leren

2015/2257(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Ernest MARAGALL [Verts/ALE]

ten principale, nauwere samenwerking

De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU

2015/2139(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Julie WARD [S&D]

ten principale

Over de EU leren op school

2015/2138(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Damian DRĂGHICI [S&D]

ten principale

Een EU-strategie voor het Alpengebied

2015/2324(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Vluchtelingen: Sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt

2015/2321(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Silvia COSTA [S&D]

medeadviserend, nauwere samenwerking

Memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust

2015/0811(CNS) * Raadplegingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen