Lopende werkzaamheden


Werk in uitvoering laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt soort en stadium vermeld, de naam van de rapporteur en of de commissie ten principale bevoegd of alleen maar medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU

2015/2139(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Julie WARD [S-D]

ten principale

Over de EU leren op school

2015/2138(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Damian DRĂGHICI [S-D]

ten principale

Het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding

2015/2006(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

ten principale

Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa

2014/2149(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Mircea DIACONU [ALDE]

ten principale

Kwijting 2014: Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese agentschappen voor het begrotingsjaar 2014: prestaties, financieel beheer en controle

2015/2205(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend

Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

2015/2170(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman

2015/2161(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's

2015/2160(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité

2015/2159(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Rekenkamer

2015/2158(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend