Lopende werkzaamheden

Lopende werkzaamheden

 

Werk in uitvoering laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt soort en stadium vermeld, de naam van de rapporteur en of de commissie ten principale bevoegd of alleen maar medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

 
 

Documenten :

Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

Referentie :

2014/0180(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

Documenten :

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

Referentie :

2014/2040(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

Silvia COSTA [S-D]

medeadviserend

Documenten :

Gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten en rentebetalingen – Ontvangsten van terugbetalingen en terugstortingen aan de FEMIP (Europees-mediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit) – Herschikking van middelen voor het Europees Visserijfonds – Verhoging van de betalingskredieten voor de desbetreffende vastleggingen in eerdere jaarbegrotingen – Onvoorziene uitgaven overeenkomstig artikel 13 van de MFK-verordening – Personeel van de EC, de Bureaus, het CvdR en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Referentie :

2014/2036(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

medeadviserend

Documenten :

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen

Referentie :

2014/0014(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

Documenten :

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten

Referentie :

2014/0002(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

Documenten :

Kwijting 2012: Algemene begroting van de Europese Unie - Raad en Europese Raad

Referentie :

2013/2197(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend

Documenten :

Statuut van de Europese stichting (FE)

Referentie :

2012/0022(APP) Goedkeuringsprocedure
CULT

medeadviserend

Documenten :

Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

Referentie :

2010/0361(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

medeadviserend

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Available soon