Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Beoordeling van de EU-strategie voor jongeren 2013-2015

2015/2351(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Andrea BOCSKOR [PPE]

ten principale

Uitvoeringsverslag Europa voor burgers

2015/2329(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

María Teresa GIMÉNEZ BARBAT [ALDE]

ten principale

Uitvoeringsverslag Creatief Europa

2015/2328(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Silvia COSTA [S&D]

ten principale

Uitvoeringsverslag Erasmus +

2015/2327(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Milan ZVER [PPE]

ten principale

Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020)

2015/2281(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR]

ten principale

Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren – een concept van levenslang leren

2015/2257(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Ernest MARAGALL [Verts/ALE]

ten principale, nauwere samenwerking

Over de EU leren op school

2015/2138(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Damian DRĂGHICI [S&D]

ten principale

Vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020

2015/0263(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

Overeenkomsten voor de online verkoop van goederen en andere vormen van verkoop op afstand van goederen

2015/0288(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Grensoverschrijdende overdraagbaarheid van diensten inzake online-inhoud in de interne markt

2015/0284(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend