Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

2019/2028(BUD) Begrotingsprocedure
DEVE

medeadviserend

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

2019/0099(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

2019/0078(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

2019/0076(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Wijzigingsbesluit nr.1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

2019/0070(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
DEVE

medeadviserend

Begroting 2020 - Mandaat voor de trialoog

2019/2010(BUD) Begrotingsprocedure
DEVE

medeadviserend

Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

2018/0356(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

2018/0358(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
DEVE

medeadviserend

Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

2018/0329(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
DEVE

medeadviserend