Laatste nieuws

Subcommittee on Human Rights

19-02-2020 - 16:44
Maria Arena

Niet te missen

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

20-02-2020 10:30 / 11:15 LIBE DEVE DROI

Mediatheek

18-02-2020 - 14:43
DROI Vergadering

Welkomstwoord

Maria Arena

Welkom op de webpagina van de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement.

Het internationaal recht inzake de mensenrechten staat in de huidige tijd onder grote druk. Voor de Europese Unie zijn de bescherming en de bevordering van de universeel erkende mensenrechten van groot belang en daarom doet zij haar uiterste best om dat ook in haar intern en extern beleid tot uitdrukking te laten komen.

Het Europees Parlement en de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement (DROI) vestigen de aandacht op specifieke mensenrechtenkwesties, onderhouden contacten met allerlei gesprekspartners en houden in het oog of de EU in haar extern optreden de mensenrechten eerbiedigt. Daarbij wordt erop gelet dat al het externe beleid van de Unie (zoals het handelsbeleid en het asiel- en migratiebeleid) in overeenstemming is met het mensenrechtenbeleid van de Unie.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact