Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

AMENDEMENTEN 135 - 347 - Ontwerpverslag - Het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten

21-04-2016 ECON_AM(2016)582054 PE 582.054v01-00
ECON

Petr JEŽEK

Documenten in dossier ECON/8/05218

AMENDEMENTEN 348 - 649 - Ontwerpverslag - Het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten

21-04-2016 ECON_AM(2016)582055 PE 582.055v01-00
ECON

Petr JEŽEK

Documenten in dossier ECON/8/05218

AMENDEMENTEN 40 - 237 - Ontwerpverslag - Vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden

18-04-2016 ECON_AM(2016)580763 PE 580.763v01-00
ECON

Hugues BAYET

Documenten in dossier ECON/8/05621

AMENDEMENTEN 1 - 249 - Ontwerpverslag - Toegang tot financiering voor kmo's en vergroting van de financieringsdiversiteit voor kmo's in een kapitaalmarktunie

06-04-2016 ECON_AM(2016)580551 PE 580.551v01-00
ECON

Othmar KARAS

Documenten in dossier ECON/8/05643

AMENDEMENTEN 1 - 78 - Ontwerpadvies - Controle op de toepassing van het Unierecht: jaarverslag 2014

31-03-2016 ECON_AM(2016)580477 PE 580.477v02-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Documenten in dossier ECON/8/05079

AMENDEMENTEN 1 - 128 - Ontwerpverslag - Virtuele valuta

30-03-2016 ECON_AM(2016)580442 PE 580.442v01-00
ECON

Jakob von WEIZSÄCKER

Documenten in dossier ECON/8/05403

AMENDEMENTEN 7 - 142 - Ontwerpverslag - Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen

22-03-2016 ECON_AM(2016)580441 PE 580.441v01-00
ECON

Dariusz ROSATI

Documenten in dossier ECON/8/05632

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft report - Common system of value added tax, with regard to the duration of the obligation to respect a minimum standard rate

04-03-2016 ECON_AM(2016)578670 PE 578.670v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/05316

AMENDEMENTEN 2 - Ontwerpverslag - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft

02-03-2016 ECON_AM(2016)578558 PE 578.558v01-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/05718

AMENDEMENTEN 1 - 3 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft

02-03-2016 ECON_AM(2016)578559 PE 578.559v01-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/05722