Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 274 - Draft report - Green Paper on Retail Financial Services

29-06-2016 ECON_AM(2016)585531 PE 585.531v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/05919

AMENDEMENTEN 1 - 265 - Ontwerpverslag - Begrotingscapaciteit voor de eurozone

10-06-2016 CJ16_AM(2016)584168 PE 584.168v01-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Documenten in dossier CJ16/8/05365

AMENDEMENTEN 266 - 570 - Ontwerpverslag - Begrotingscapaciteit voor de eurozone

10-06-2016 CJ16_AM(2016)584211 PE 584.211v01-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Documenten in dossier CJ16/8/05365

AMENDEMENTEN 571 - 836 - Ontwerpverslag - De begrotingscapaciteit voor de eurozone

10-06-2016 CJ16_AM(2016)584213 PE 584.213v01-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Documenten in dossier CJ16/8/05365

AMENDEMENTEN 1 - 239 - Ontwerpverslag - Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude

02-06-2016 ECON_AM(2016)583949 PE 583.949v01-00
ECON

Werner LANGEN

Documenten in dossier ECON/8/05415

AMENDEMENTEN 135 - 347 - Ontwerpverslag - Het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten

21-04-2016 ECON_AM(2016)582054 PE 582.054v01-00
ECON

Petr JEŽEK

Documenten in dossier ECON/8/05218

AMENDEMENTEN 348 - 649 - Ontwerpverslag - Het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten

21-04-2016 ECON_AM(2016)582055 PE 582.055v01-00
ECON

Petr JEŽEK

Documenten in dossier ECON/8/05218

AMENDEMENTEN 40 - 237 - Ontwerpverslag - Vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden

18-04-2016 ECON_AM(2016)580763 PE 580.763v01-00
ECON

Hugues BAYET

Documenten in dossier ECON/8/05621

AMENDEMENTEN 1 - 249 - Ontwerpverslag - Toegang tot financiering voor kmo's en vergroting van de financieringsdiversiteit voor kmo's in een kapitaalmarktunie

06-04-2016 ECON_AM(2016)580551 PE 580.551v01-00
ECON

Othmar KARAS

Documenten in dossier ECON/8/05643

AMENDEMENTEN 1 - 78 - Ontwerpadvies - Controle op de toepassing van het Unierecht: jaarverslag 2014

31-03-2016 ECON_AM(2016)580477 PE 580.477v02-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Documenten in dossier ECON/8/05079