Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

AMENDEMENTEN 1 - 85 - Ontwerpadvies - Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties

19-07-2017 ECON_AM(2017)606186 PE 606.186v02-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Documenten in dossier ECON/8/07747

  AMENDMENTS - Adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the EU

13-07-2017 ECON_AM(2017)608067 PE 608.067v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

  AMENDMENTS 1 - 408 - Draft report - Economic policies of the euro area

10-07-2017 ECON_AM(2017)606306 PE 606.306v01-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/09592

AMENDEMENTEN 1 - 77 - Ontwerpverslag - De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren

03-07-2017 ECON_AM(2017)606294 PE 606.294v01-00
ECON

Marisa MATIAS

Documenten in dossier ECON/8/08282

AMENDEMENTEN 1 - 160 - Ontwerpverslag - Actieplan over financiële diensten voor consumenten

29-06-2017 ECON_AM(2017)607824 PE 607.824v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/09623

AMENDEMENTEN 4 - 22 - Ontwerpverslag - Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde

28-06-2017 ECON_AM(2017)606182 PE 606.182v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Documenten in dossier ECON/8/08675

AMENDEMENTEN 26 - 31 - Ontwerpverslag - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

23-06-2017 ECON_AM(2017)606265 PE 606.265v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/10002

AMENDEMENTEN 32 - 185 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

23-06-2017 ECON_AM(2017)606266 PE 606.266v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/10002

AMENDEMENTEN 1 - 155 - Ontwerpadvies - Beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden

10-05-2017 ECON_AM(2017)604626 PE 604.626v01-00
ECON

Miguel VIEGAS

Documenten in dossier ECON/8/08284

AMENDEMENTEN 1 - 121 - Ontwerpverslag - Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties

28-04-2017 ECON_AM(2017)604512 PE 604.512v01-00
ECON

Bernd LUCKE

Documenten in dossier ECON/8/08727