Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 144 - Draft motion for a resolution - Completing Europe’s Economic and Monetary Union

11-11-2015 ECON_AM(2015)571642 PE 571.642v01-00
ECON

 

AMENDEMENTEN 1 - 129 - Ontwerpadvies - Europese Investeringsbank (EIB) – Jaarverslag 2014

06-11-2015 ECON_AM(2015)571408 PE 571.408v02-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

Documenten in dossier ECON/8/03860

AMENDEMENTEN 1 - 283 - Ontwerpverslag - Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank

29-10-2015 ECON_AM(2015)571407 PE 571.407v01-00
ECON

Notis MARIAS

Documenten in dossier ECON/8/03501

AMENDEMENTEN 1 - 73 - Ontwerpadvies - Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)

23-10-2015 ECON_AM(2015)569859 PE 569.859v01-00
ECON

Alessia Maria MOSCA

Documenten in dossier ECON/8/04396

AMENDEMENTEN 1 - 307 - Ontwerpverslag - Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

21-10-2015 ECON_AM(2015)569789 PE 569.789v01-00
ECON

Werner LANGEN

Documenten in dossier ECON/8/03568

AMENDEMENTEN 435 - 737 - Ontwerpverslag - De werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herschikking)

20-10-2015 ECON_AM(2015)569481 PE 569.481v03-00
ECON

Brian HAYES

Documenten in dossier ECON/8/00408

AMENDEMENTEN 1 - 124 - Ontwerpadvies - "Naar een akte voor een digitale interne markt"

19-10-2015 ECON_AM(2015)569774 PE 569.774v01-00
ECON

Renato SORU

Documenten in dossier ECON/8/03925

AMENDEMENTEN 1 - 177 - Ontwerpverslag - De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen

15-10-2015 ECON_AM(2015)569719 PE 569.719v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Documenten in dossier ECON/8/02961

AMENDEMENTEN 1 - 219 - Ontwerpverslag - Transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbeleid van de lidstaten in de Unie

13-10-2015 ECON_AM(2015)569650 PE 569.650v01-00
ECON

Anneliese DODDS, Luděk NIEDERMAYER

Documenten in dossier ECON/8/02436

AMENDEMENTEN 220 - 433 - Ontwerpverslag - Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingsbeleid in de Unie

13-10-2015 ECON_AM(2015)569692 PE 569.692v01-00
ECON

Anneliese DODDS, Luděk NIEDERMAYER

Documenten in dossier ECON/8/02436