Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 91 – 299 bis - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen

04-02-2015 ECON_AM(2015)546884 PE 546.884v02-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/00346

AMENDEMENTEN 91 - 251 - Ontwerpverslag - De rapportage en de transparantie van effectenfinancieringstransacties

04-02-2015 ECON_AM(2015)549104 PE 549.104v01-00
ECON

Renato SORU

Documenten in dossier ECON/8/00344

AMENDEMENTEN 300 - 608 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen

03-02-2015 ECON_AM(2015)546889 PE 546.889v02-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/00346

AMENDEMENTEN 609 - 834 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen

03-02-2015 ECON_AM(2015)546890 PE 546.890v02-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/00346

AMENDEMENTEN 248 - 501 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten

23-01-2015 ECON_AM(2015)546741 PE 546.741v01-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Documenten in dossier ECON/8/00239

AMENDEMENTEN 502 - 781 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten

23-01-2015 ECON_AM(2015)546742 PE 546.742v01-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Documenten in dossier ECON/8/00239

AMENDEMENTEN 1 - 241 - Ontwerpverslag - Het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2015

19-01-2015 ECON_AM(2015)546670 PE 546.670v04-00
ECON

Dariusz ROSATI

Documenten in dossier ECON/8/01999

AMENDEMENTEN 97 - 223 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen

12-01-2015 ECON_AM(2015)546594 PE 546.594v02-00
ECON

Neena GILL

Documenten in dossier ECON/8/00218

AMENDEMENTEN 224 - 471 - Draft report - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen

12-01-2015 ECON_AM(2015)546595 PE 546.595v02-00
ECON

Neena GILL

Documenten in dossier ECON/8/00218

AMENDEMENTEN 472 - 800 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen

12-01-2015 ECON_AM(2015)546610 PE 546.610v02-00
ECON

Neena GILL

Documenten in dossier ECON/8/00218