Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 29 - 182 - Draft opinion - Establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union

08-02-2018 ECON_AM(2018)618106 PE 618.106v01-00
ECON

Roberts ZĪLE

Documenten in dossier ECON/8/11012

AMENDEMENTEN 415 - 685 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

05-02-2018 ECON_AM(2018)616834 PE 616.834v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/08561

AMENDEMENTEN 686 - 935 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

05-02-2018 ECON_AM(2018)616835 PE 616.835v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/08561

AMENDEMENTEN 936 - 1100 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

05-02-2018 ECON_AM(2018)616836 PE 616.836v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/08561

AMENDEMENTEN 48 - 309 - Ontwerpverslag - Wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen

02-02-2018 ECON_AM(2018)616798 PE 616.798v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/08560

AMENDEMENTEN 180 - 414 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

02-02-2018 ECON_AM(2018)616799 PE 616.799v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/08561

AMENDEMENTEN 310 - 427 - Ontwerpverslag - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen

02-02-2018 ECON_AM(2018)616830 PE 616.830v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/08560

AMENDEMENTEN 14 - 182 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

01-02-2018 ECON_AM(2018)616880 PE 616.880v01-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/08581

AMENDEMENTEN 508 - 583 - Ontwerpverslag - Wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG

01-02-2018 ECON_AM(2018)616907 PE 616.907v01-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/08585

AMENDEMENTEN 30 - 190 - Ontwerpverslag - Wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG

31-01-2018 ECON_AM(2018)616823 PE 616.823v02-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/08585