Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

AMENDEMENTEN 27 - 178 - Ontwerpverslag - Wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

29-09-2015 ECON_AM(2015)565165 PE 565.165v02-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/03107

AMENDEMENTEN 1 – 212 - Ontwerpverslag - Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten: impact en op weg naar een efficiënter en doeltreffender EU-kader voor financiële regelgeving en een kapitaalmarktenunie

25-09-2015 ECON_AM(2015)567730 PE 567.730v01-00
ECON

Burkhard BALZ

Documenten in dossier ECON/8/03243

AMENDEMENTEN 213 - 431 - Ontwerpverslag - Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten: impact en op weg naar een efficiënter en doeltreffender EU-kader voor financiële regelgeving en een kapitaalmarktenunie

25-09-2015 ECON_AM(2015)567815 PE 567.815v01-00
ECON

Burkhard BALZ

Documenten in dossier ECON/8/03243

AMENDEMENTEN 1 - 290 - Ontwerpverslag - Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2015

11-09-2015 ECON_AM(2015)567602 PE 567.602v01-00
ECON

Dariusz ROSATI

Documenten in dossier ECON/8/03782

AMENDEMENTEN 48 - 126 - Ontwerpverslag - Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95

08-09-2015 ECON_AM(2015)567477 PE 567.477v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/02259

AMENDEMENTEN 1 - 8 - Ontwerpverslag - Sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

02-09-2015 ECON_AM(2015)565170 PE 565.170v01-00
ECON

Jeppe KOFOD

Documenten in dossier ECON/8/03235

AMENDEMENTEN 1 - 55 - Ontwerpadvies - Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 – alle afdelingen

06-08-2015 ECON_AM(2015)565124 PE 565.124v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/03632

AMENDEMENTEN 1 - 62 - Ontwerpadvies - De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur: richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen

26-05-2015 ECON_AM(2015)557228 PE 557.228v01-00
ECON

Georgios KYRTSOS

Documenten in dossier ECON/8/02843

AMENDEMENTEN 22 - 60 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen

20-05-2015 ECON_AM(2015)557198 PE 557.198v01-00
ECON

Sven GIEGOLD

Documenten in dossier ECON/8/00660

  AMENDMENTS - Amendments 1 - 219 to Draft Motion for a Resolution dated 23.04.2015 by Roberto Gualtieri and Burkhard Balz on Building a Capital Markets Union

05-05-2015 ECON_AM(2015)557118 PE 557.118v01-00
ECON