Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS - Amendments 1 - 219 to Draft Motion for a Resolution dated 23.04.2015 by Roberto Gualtieri and Burkhard Balz on Building a Capital Markets Union

05-05-2015 ECON_AM(2015)557118 PE 557.118v01-00
ECON

 

AMENDEMENTEN 1 - 98 - Ontwerpadvies - Belastingontwijking en belastingontduiking als problemen voor goed bestuur, sociale bescherming en ontwikkeling in ontwikkelingslanden

15-04-2015 ECON_AM(2015)554846 PE 554.846v01-00
ECON

Hugues BAYET

Documenten in dossier ECON/8/02958

AMENDEMENTEN 1 - 80 - Ontwerpadvies - Investeren in groei en werkgelegenheid, bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie

26-03-2015 ECON_AM(2015)552040 PE 552.040v01-00
ECON

Costas MAVRIDES

Documenten in dossier ECON/8/02310

AMENDEMENTEN 348 - 607 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552025 PE 552.025v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 608 - 890 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552026 PE 552.026v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 891 - 1182 - Ontwerpverslag - Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552027 PE 552.027v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 1183 - 1472 - Ontwerpverslag - Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552028 PE 552.028v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 77 - 347 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

23-03-2015 CJ16_AM(2015)551965 PE 551.965v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 1 - 161 - Ontwerpadvies - Aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

04-03-2015 ECON_AM(2015)549123 PE 549.123v01-00
ECON

Jeppe KOFOD

Documenten in dossier ECON/8/02369

AMENDEMENTEN 1 - 381 - Ontwerpverslag - Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen

04-03-2015 ECON_AM(2015)549455 PE 549.455v02-00
ECON

Pervenche BERÈS

Documenten in dossier ECON/8/01152