Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft motion for a resolution - International Financial Reporting Standards: IFRS 9

22-09-2016 ECON_AM(2016)589375 PE 589.375v01-00
ECON

 

AMENDEMENTEN 2 - 23 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020

09-09-2016 ECON_AM(2016)589120 PE 589.120v02-00
ECON

Theodor Dumitru STOLOJAN

Documenten in dossier ECON/8/06240

AMENDEMENTEN 46 - 197 - Ontwerpverslag - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

06-09-2016 ECON_AM(2016)587498 PE 587.498v05-00
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Documenten in dossier ECON/8/04620

AMENDEMENTEN 27 - 197 - Ontwerpadvies - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013

02-09-2016 ECON_AM(2016)587726 PE 587.726v01-00
ECON

Costas MAVRIDES

Documenten in dossier ECON/8/05176

AMENDEMENTEN 1 - 328 - Ontwerpverslag - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2016

30-08-2016 ECON_AM(2016)587444 PE 587.444v02-00
ECON

Alfred SANT

Documenten in dossier ECON/8/06422

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft motion for a resolution - Commission delegated regulation (EU) of 30 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents (C(2016)03999)

30-08-2016 ECON_AM(2016)587693 PE 587.693v01-00
ECON

 

BEGROTINGSAMENDEMENTEN - Begroting 2017

29-08-2016 ECON_AB(2016)587662 PE 587.662v01-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/06200

AMENDEMENTEN 1 - 269 - Ontwerpverslag - Jaarverslag 2015 van de Europese Centrale Bank

22-08-2016 ECON_AM(2016)587445 PE 587.445v02-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Documenten in dossier ECON/8/05938

AMENDEMENTEN 109 - 316 - Ontwerpverslag - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012

27-07-2016 ECON_AM(2016)587495 PE 587.495v01-00
ECON

Paul TANG

Documenten in dossier ECON/8/04648

AMENDEMENTEN 317 - 483 - Ontwerpverslag - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012

27-07-2016 ECON_AM(2016)587508 PE 587.508v01-00
ECON

Paul TANG

Documenten in dossier ECON/8/04648