Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 107 - 368 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen

13-04-2018 ECON_AM(2018)619413 PE 619.413v02-00
ECON

Danuta Maria HÜBNER

Documenten in dossier ECON/8/10239

AMENDEMENTEN 369 - 610 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen

13-04-2018 ECON_AM(2018)620778 PE 620.778v02-00
ECON

Danuta Maria HÜBNER

Documenten in dossier ECON/8/10239

AMENDEMENTEN 5 - 19 - Ontwerpverslag - De vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit

22-03-2018 ECON_AM(2018)619350 PE 619.350v01-00
ECON

Burkhard BALZ, Pervenche BERÈS

Documenten in dossier ECON/8/11693

AMENDEMENTEN 7 - 38 - Ontwerpadvies - Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, met betrekking tot bepaalde regels inzake voertuigenbelasting

08-03-2018 ECON_AM(2018)619089 PE 619.089v01-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/11465

AMENDEMENTEN 33 - 277 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters

05-03-2018 ECON_AM(2018)619086 PE 619.086v01-00
ECON

Werner LANGEN

Documenten in dossier ECON/8/09890

AMENDEMENTEN 1 - 315 - Ontwerpverslag - Houdbaarheid van de financiën

02-03-2018 ECON_AM(2018)619104 PE 619.104v01-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Documenten in dossier ECON/8/11882

AMENDEMENTEN 29 - 182 - Ontwerpadvies - Vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

08-02-2018 ECON_AM(2018)618106 PE 618.106v01-00
ECON

Roberts ZĪLE

Documenten in dossier ECON/8/11012

AMENDEMENTEN 415 - 685 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

05-02-2018 ECON_AM(2018)616834 PE 616.834v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/08561

AMENDEMENTEN 686 - 935 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

05-02-2018 ECON_AM(2018)616835 PE 616.835v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/08561

AMENDEMENTEN 936 - 1100 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

05-02-2018 ECON_AM(2018)616836 PE 616.836v01-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/08561