Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 348 - 607 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552025 PE 552.025v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 608 - 890 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552026 PE 552.026v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 891 - 1182 - Ontwerpverslag - Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552027 PE 552.027v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 1183 - 1472 - Ontwerpverslag - Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552028 PE 552.028v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 77 - 347 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

23-03-2015 CJ16_AM(2015)551965 PE 551.965v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/02939

AMENDEMENTEN 1 - 161 - Ontwerpadvies - Aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

04-03-2015 ECON_AM(2015)549123 PE 549.123v01-00
ECON

Jeppe KOFOD

Documenten in dossier ECON/8/02369

AMENDEMENTEN 1 - 381 - Ontwerpverslag - Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen

04-03-2015 ECON_AM(2015)549455 PE 549.455v02-00
ECON

Pervenche BERÈS

Documenten in dossier ECON/8/01152

AMENDEMENTEN 382 - 722 - Ontwerpadvies - Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen

03-03-2015 ECON_AM(2015)549458 PE 549.458v01-00
ECON

Pervenche BERÈS

Documenten in dossier ECON/8/01152

AMENDEMENTEN 723 - 820 - Ontwerpverslag - Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen

03-03-2015 ECON_AM(2015)551754 PE 551.754v01-00
ECON

Pervenche BERÈS

Documenten in dossier ECON/8/01152

AMENDEMENTEN 91 – 299 bis - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen

04-02-2015 ECON_AM(2015)546884 PE 546.884v02-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/00346