Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 20 - 88 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020

09-02-2017 ECON_AM(2017)599677 PE 599.677v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/07767

AMENDEMENTEN 1 - 46 - Ontwerpadvies - De werking van franchising in de detailhandel

08-02-2017 ECON_AM(2017)599639 PE 599.639v01-00
ECON

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Documenten in dossier ECON/8/07741

AMENDEMENTEN 70 - 268 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen

31-01-2017 ECON_AM(2017)597685 PE 597.685v01-00
ECON

Sirpa PIETIKÄINEN

Documenten in dossier ECON/8/07246

AMENDEMENTEN 1 - 36 - Ontwerpadvies - Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA)

17-01-2017 ECON_AM(2017)597472 PE 597.472v01-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07503

AMENDEMENTEN 1 - 33 - Ontwerpadvies - Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

17-01-2017 ECON_AM(2017)597473 PE 597.473v01-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07506

AMENDEMENTEN 1 - 33 - Ontwerpadvies - Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

17-01-2017 ECON_AM(2017)597474 PE 597.474v01-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07508

AMENDEMENTEN 343 - 507 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

21-12-2016 ECON_AM(2016)595743 PE 595.743v01-00
ECON

Esther de LANGE

Documenten in dossier ECON/8/05179

AMENDEMENTEN 508 - 792 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

21-12-2016 ECON_AM(2016)595744 PE 595.744v01-00
ECON

Esther de LANGE

Documenten in dossier ECON/8/05179

AMENDEMENTEN 92 - 342 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

20-12-2016 ECON_AM(2016)595742 PE 595.742v01-00
ECON

Esther de LANGE

Documenten in dossier ECON/8/05179

AMENDEMENTEN 1 - 275 - Ontwerpverslag - De Bankenunie - Jaarverslag 2016

20-12-2016 ECON_AM(2016)595751 PE 595.751v01-00
ECON

Danuta Maria HÜBNER

Documenten in dossier ECON/8/07727