Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 28 - 85 - Draft opinion - Mutual recognition of freezing and confiscation orders

18-09-2017 ECON_AM(2017)609566 PE 609.566v02-00
ECON

Fulvio MARTUSCIELLO

Documenten in dossier ECON/8/08870

AMENDEMENTEN 32 - 100 - Ontwerpverslag - Indeling van ongedekte schuldinstrumenten in de rangorde van schuldvorderingen bij insolvabiliteit

08-09-2017 ECON_AM(2017)609639 PE 609.639v02-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/08557

BEGROTINGSAMENDEMENTEN - Begroting 2018

29-08-2017 ECON_AB(2017)609538 PE 609.538v01-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/09503

AMENDEMENTEN 1 - 60 - Ontwerpadvies - Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 – alle afdelingen

20-07-2017 ECON_AM(2017)609313 PE 609.313v01-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/09503

AMENDEMENTEN 1 - 85 - Ontwerpadvies - Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties

19-07-2017 ECON_AM(2017)606186 PE 606.186v02-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Documenten in dossier ECON/8/07747

AMENDEMENTEN 9 - 47 - Ontwerpverslag - Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand

13-07-2017 ECON_AM(2017)606187 PE 606.187v02-00
ECON

Cătălin Sorin IVAN

Documenten in dossier ECON/8/08648

AMENDEMENTEN - Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

13-07-2017 ECON_AM(2017)608067 PE 608.067v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

AMENDEMENTEN 1 - 408 - Ontwerpverslag - Het economisch beleid van de eurozone

10-07-2017 ECON_AM(2017)606306 PE 606.306v01-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Documenten in dossier ECON/8/09592

AMENDEMENTEN 1 - 77 - Ontwerpverslag - De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren

03-07-2017 ECON_AM(2017)606294 PE 606.294v01-00
ECON

Marisa MATIAS

Documenten in dossier ECON/8/08282

AMENDEMENTEN 1 - 160 - Ontwerpverslag - Actieplan over financiële diensten voor consumenten

29-06-2017 ECON_AM(2017)607824 PE 607.824v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/09623