Amendementen

Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 287 - Ontwerpverslag - Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

Datum : 17-12-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)544265 PE 544.265v03-00
ECON

Morten MESSERSCHMIDT

Documenten in dossier ECON/8/00965

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft motion for a resolution - on the Commission delegated regulation of 21 October 2014 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements (C(2014) 7674 final)

Datum : 11-12-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)544347 PE 544.347v01-00
ECON

 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 209 - Ontwerpverslag - Het jaarverslag 2013 van de Europese Centrale Bank

Datum : 19-11-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)541619 PE 541.619v01-00
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Documenten in dossier ECON/8/00962

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 9 - 25 - Ontwerpverslag - Ontwerp van Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2532/98 met betrekking tot de bevoegdheid van de European CB om sancties op te leggen

Datum : 21-10-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)539837 PE 539.837v02-00
ECON

Kay SWINBURNE

Documenten in dossier ECON/8/00746

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 3 - 21 - Ontwerpverslag - Wijziging van verordening (EC) nr. 2533/98 betreffende het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank

Datum : 20-10-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)541325 PE 541.325v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/00831

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 351 - Ontwerpverslag - inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014

Datum : 09-09-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)537316 PE 537.316v01-00
ECON

Philippe DE BACKER

Documenten in dossier ECON/8/00849

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 42 - Ontwerpadvies - inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

Datum : 31-07-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)537267 PE 537.267v01-00
ECON

Nils TORVALDS

Documenten in dossier ECON/8/00602

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 19 - Ontwerpverslag - De aanneming van de euro door Litouwen op 1 januari 2015

Datum : 10-07-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)536168 PE 536.168v01-00
ECON

Werner LANGEN

Documenten in dossier ECON/8/00484

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
WELKOMSTWOORD
 
 

Welkom bij de Commissie economische en monetaire zaken (ECON). De commissie is verantwoordelijk voor de economische en monetaire unie (EMU), de regelgeving inzake financiële diensten, het vrije verkeer van kapitaal en betalingen, belastingen en mededingingsbeleid, en het internationale financiële stelsel.
De zevende zittingsperiode werd gekenmerkt door de ernstigste economische, financiële en sociale crisis van de laatste tijd. De ECON-commissie heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de goedkeuring van wetgeving om de crisis het hoofd te bieden en meer taken aangenomen op het gebied van toezicht en verslaggeving. Het Parlement heeft daarom besloten de commissie uit te breiden van 50 naar 61 leden.
Thans zijn groei en werkgelegenheid onze belangrijkste prioriteiten. Stabiliteit, het bevorderen van investeringen, hervormingen en sociale cohesie moeten elkaar wederzijds versterken. De ECON-commissie zal op dit gebied een serieus debat op gang brengen.
Ik ben ervan overtuigd dat we nu tot een echte EMU moeten komen, met een effectief economisch bestuur dat verantwoording aflegt aan het Parlement.
We moeten de belangrijkste wetgeving op het gebied van bankenhervorming, financiële criminaliteit en het bevorderen van investeringen in op groei gerichte langetermijnprojecten voltooien.
We moeten er ook op toezien dat het nieuwe regelgevingskader op adequate wijze wordt uitgevoerd en herzien, en zullen nauwgezet toezicht houden op de Commissie en de Europese toezichthoudende autoriteiten. Een goed gereguleerde en functionerende kapitaalmarkt is van cruciaal belang om groei te bewerkstelligen.
Ten slotte zal de commissie bijdragen aan de inspanningen om de democratische legitimiteit te versterken op basis van de communautaire methode. Een hechte EMU moet een democratische EMU zijn. De commissie zal derhalve haar samenwerking met de nationale parlementen intensiveren.