Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 316 - Ontwerpverslag - FinTech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector

09-03-2017 ECON_AM(2017)601075 PE 601.075v02-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Documenten in dossier ECON/8/07726

AMENDEMENTEN 31 - 87 - Ontwerpverslag - Wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen

08-03-2017 ECON_AM(2017)599858 PE 599.858v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/08425

AMENDEMENTEN 1 - 216 - Ontwerpverslag - Tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen

02-03-2017 CJ16_AM(2017)600948 PE 600.948v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/06315

AMENDEMENTEN 217 - 395 - Ontwerpverslag - De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen

02-03-2017 CJ16_AM(2017)600952 PE 600.952v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/06315

AMENDEMENTEN 20 - 88 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020

09-02-2017 ECON_AM(2017)599677 PE 599.677v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/07767

AMENDEMENTEN 1 - 46 - Ontwerpadvies - De werking van franchising in de detailhandel

08-02-2017 ECON_AM(2017)599639 PE 599.639v01-00
ECON

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Documenten in dossier ECON/8/07741

AMENDEMENTEN 70 - 268 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen

31-01-2017 ECON_AM(2017)597685 PE 597.685v01-00
ECON

Sirpa PIETIKÄINEN

Documenten in dossier ECON/8/07246

AMENDEMENTEN 1 - 36 - Ontwerpadvies - Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA)

17-01-2017 ECON_AM(2017)597472 PE 597.472v01-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07503

AMENDEMENTEN 1 - 33 - Ontwerpadvies - Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

17-01-2017 ECON_AM(2017)597473 PE 597.473v01-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07506

AMENDEMENTEN 1 - 33 - Ontwerpadvies - Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

17-01-2017 ECON_AM(2017)597474 PE 597.474v01-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07508