Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 36 - Draft opinion - 2015 discharge: European Banking Authority (EBA)

17-01-2017 ECON_AM(2017)597472 PE 597.472v01-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07503

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion - 2015 discharge: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

17-01-2017 ECON_AM(2017)597473 PE 597.473v01-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07506

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion - 2015 discharge: European Securities and Markets Authority (ESMA)

17-01-2017 ECON_AM(2017)597474 PE 597.474v01-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07508

AMENDEMENTEN 343 - 507 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

21-12-2016 ECON_AM(2016)595743 PE 595.743v01-00
ECON

Esther de LANGE

Documenten in dossier ECON/8/05179

AMENDEMENTEN 508 - 792 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

21-12-2016 ECON_AM(2016)595744 PE 595.744v01-00
ECON

Esther de LANGE

Documenten in dossier ECON/8/05179

AMENDEMENTEN 92 - 342 - Ontwerpverslag - Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

20-12-2016 ECON_AM(2016)595742 PE 595.742v01-00
ECON

Esther de LANGE

Documenten in dossier ECON/8/05179

AMENDEMENTEN 1 - 275 - Ontwerpverslag - De Bankenunie - Jaarverslag 2016

20-12-2016 ECON_AM(2016)595751 PE 595.751v01-00
ECON

Danuta Maria HÜBNER

Documenten in dossier ECON/8/07727

AMENDEMENTEN 276 - 437 - Ontwerpverslag - De Bankenunie - Jaarverslag 2016

20-12-2016 ECON_AM(2016)595752 PE 595.752v01-00
ECON

Danuta Maria HÜBNER

Documenten in dossier ECON/8/07727

AMENDEMENTEN 50 - 290 - Ontwerpverslag - Wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en wijziging van Richtlijn 2009/101/EG

19-12-2016 CJ12_AM(2016)595610 PE 595.610v01-00
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ, Judith SARGENTINI

Documenten in dossier CJ12/8/08086

AMENDEMENTEN 291 - 467 - Ontwerpverslag - Wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en wijziging van Richtlijn 2009/101/EG 2009/101/EC

19-12-2016 CJ12_AM(2016)595747 PE 595.747v01-00
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ, Judith SARGENTINI

Documenten in dossier CJ12/8/08086