Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 241 - Draft report - on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2015

19-01-2015 ECON_AM(2015)546670 PE 546.670v04-00
ECON

Dariusz ROSATI

Documenten in dossier ECON/8/01999

AMENDEMENTEN 97 - 223 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen

12-01-2015 ECON_AM(2015)546594 PE 546.594v02-00
ECON

Neena GILL

Documenten in dossier ECON/8/00218

AMENDEMENTEN 224 - 471 - Draft report - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen

12-01-2015 ECON_AM(2015)546595 PE 546.595v02-00
ECON

Neena GILL

Documenten in dossier ECON/8/00218

AMENDEMENTEN 472 - 800 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen

12-01-2015 ECON_AM(2015)546610 PE 546.610v02-00
ECON

Neena GILL

Documenten in dossier ECON/8/00218

AMENDEMENTEN 1 - 26 - Ontwerpadvies - Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2013

09-01-2015 ECON_AM(2015)546607 PE 546.607v01-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/01575

AMENDEMENTEN 1 - 23 - Ontwerpadvies - Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2013

09-01-2015 ECON_AM(2015)546608 PE 546.608v01-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/01581

AMENDEMENTEN 1 - 25 - Ontwerpadvies - Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2013

09-01-2015 ECON_AM(2015)546609 PE 546.609v01-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/01583

AMENDEMENTEN 63 - 198 - Ontwerpadvies - het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance

07-01-2015 ECON_AM(2015)546552 PE 546.552v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/00436

AMENDEMENTEN 1 - 299 - Ontwerpverslag - Jaarverslag over belastingen

19-12-2014 ECON_AM(2014)541678 PE 541.678v01-00
ECON

Eva KAILI

Documenten in dossier ECON/8/00964

AMENDEMENTEN 1 - 287 - Ontwerpverslag - Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

17-12-2014 ECON_AM(2014)544265 PE 544.265v03-00
ECON

Morten MESSERSCHMIDT

Documenten in dossier ECON/8/00965