Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 155 - Ontwerpadvies - Beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden

10-05-2017 ECON_AM(2017)604626 PE 604.626v01-00
ECON

Miguel VIEGAS

Documenten in dossier ECON/8/08284

AMENDEMENTEN 1 - 121 - Ontwerpverslag - Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties

28-04-2017 ECON_AM(2017)604512 PE 604.512v01-00
ECON

Bernd LUCKE

Documenten in dossier ECON/8/08727

AMENDEMENTEN 5 - 25 - Ontwerpverslag - BTW-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften

05-04-2017 ECON_AM(2017)602780 PE 602.780v01-00
ECON

Tom VANDENKENDELAERE

Documenten in dossier ECON/8/08651

AMENDEMENTEN 32 - 208 - Ontwerpverslag - Mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de Europese Unie

30-03-2017 ECON_AM(2017)602778 PE 602.778v01-00
ECON

Michael THEURER

Documenten in dossier ECON/8/08350

AMENDEMENTEN 52 - 298 - Ontwerpverslag - Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub

27-03-2017 CJ16_AM(2017)602737 PE 602.737v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/08950

AMENDEMENTEN 299 - 499 - Ontwerpverslag - Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub

27-03-2017 CJ16_AM(2017)602738 PE 602.738v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/08950

AMENDEMENTEN 35 - 272 - Ontwerpverslag - Wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

21-03-2017 CJ29_AM(2017)601191 PE 601.191v01-00
JURI ECON

Hugues BAYET, Evelyn REGNER

Documenten in dossier CJ29/8/08968

AMENDEMENTEN 1 - 316 - Ontwerpverslag - FinTech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector

09-03-2017 ECON_AM(2017)601075 PE 601.075v02-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Documenten in dossier ECON/8/07726

AMENDEMENTEN 31 - 87 - Ontwerpverslag - Wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen

08-03-2017 ECON_AM(2017)599858 PE 599.858v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/08425

AMENDEMENTEN 1 - 216 - Ontwerpverslag - Tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen

02-03-2017 CJ16_AM(2017)600948 PE 600.948v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documenten in dossier CJ16/8/06315