Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

ADVIES inzake controle op de toepassing van het Unierecht: jaarverslag 2014

28-04-2016 ECON_AD(2016)578521 PE 578.521v02-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Documenten in dossier ECON/8/05079

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2014

25-02-2016 ECON_AD(2016)572994 PE 572.994v02-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/04215

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2014

25-02-2016 ECON_AD(2016)572995 PE 572.995v02-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/04217

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2014

25-02-2016 ECON_AD(2016)572996 PE 572.996v03-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/04220

ADVIES inzake de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014

08-12-2015 ECON_AD(2015)567658 PE 567.658v02-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

Documenten in dossier ECON/8/03860

ADVIES inzake "Naar een beleid voor een digitale interne markt"

04-12-2015 ECON_AD(2015)567734 PE 567.734v02-00
ECON

Renato SORU

Documenten in dossier ECON/8/03925

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)

02-12-2015 ECON_AD(2015)567692 PE 567.692v02-00
ECON

Alessia Maria MOSCA

Documenten in dossier ECON/8/04396

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 – alle afdelingen

08-09-2015 ECON_AD(2015)560918 PE 560.918v04-00
ECON

Peter SIMON

Documenten in dossier ECON/8/03632

ADVIES inzake belastingontwijking en belastingontduiking als problemen voor goed bestuur, sociale bescherming en ontwikkeling in ontwikkelingslanden

08-05-2015 ECON_AD(2015)551885 PE 551.885v02-00
ECON

Hugues BAYET

Documenten in dossier ECON/8/02958

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

27-03-2015 ECON_AD(2015)546785 PE 546.785v02-00
ECON

Jeppe KOFOD

Documenten in dossier ECON/8/02369