Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft

02-03-2015 ECON_AD(2015)541604 PE 541.604v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/00436

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2013

26-02-2015 ECON_AD(2015)544162 PE 544.162v02-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/01575

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2013

26-02-2015 ECON_AD(2015)544163 PE 544.163v02-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/01581

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2013

26-02-2015 ECON_AD(2015)544164 PE 544.164v02-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/01583

ADVIES inzake het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

05-09-2014 ECON_AD(2014)536152 PE 536.152v03-00
ECON

Nils TORVALDS

Documenten in dossier ECON/8/00602