Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Banking Union: Completing the Single Rule Book
18-07-2019 Briefing

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board, on the SRB Annual Report 2018 - ECON on 22 July 2019
18-07-2019 Briefing

Banking Union: What next?
18-07-2019 Uitgebreide analyse

An Effective Regime for Non-viable Banks: US Experience and Considerations for EU Reform
17-07-2019 Studie

Banking Union: Defusing the “home/host” debate
16-07-2019 Briefing

Banking Union: Towards new arrangements for the provision of liquidity in resolution?
16-07-2019 Briefing

Single Supervisory Mechanism – Main Features, Oversight and Accountability
16-07-2019 Briefing

Single Resolution Mechanism - Main Features, Oversight and Accountability
16-07-2019 Briefing

European Central Bank appointments: Role of the European Parliament
15-07-2019 Studie

Structural Budget Balances in EU Member States - June 2019
28-06-2019 Briefing

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit
  • Afdeling Ondersteuning economische governance