Home

 
Laatste nieuws
 
What's new?

The EMPL Secretariat wishes you all a Merry Christmas and a happy New Year.
 
The next EMPL Committee meeting will take place on Wednesday 21 January 2015 from 15.00 to 18.30 and on Thursday 22 January 2015 from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels (room JAN 6Q2).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Exchange of views EURES

On 2 December Members had an exchange of views with stakeholders on the European network of Employment Services, workers' access to mobility services and the further integration of labour markets (EURES). Freedom of movement is one of the four fundamental freedoms of the EU and a core element of EU citizenship. Mobility generates social and economic benefits; increased intra-EU labour mobility will widen employment opportunities for workers and help employers fill job vacancies better and faster. The Commission proposal aims to enhance access of workers to intra-EU labour mobility support services, thus supporting fair mobility and increasing access to employment opportunities throughout the Union. The aim of this discussion was to hear the views of the different stakeholders on the proposal before the Rapporteur Heinz Becker (EPP, AT) submits his draft report to the committee in January.

   
Employment and social aspects of the TTIP

On 2 December EMPL and INTA Committees jointly organised a public hearing on the "Employment and social aspects of the Transatlantic Trade and Investment Partnership". The hearing focused on the impact of the TTIP on labour and social issues. EU Chief Negotiater Ignatio Garcia Bercero presented the state of play of negotiations, followed by an exchange of views with the ILO and the social partners.

   
Proposal for a directive on seafarers

An exchange of views with stakeholders took place during the meeting on 1 December. The relevant stakeholders were invited to reflect on the Commission’s legislative proposal, which aims to improve the rights of seafaring workers aboard vessels flying the flag of one of the 28 EU Member States by reviewing five directives from the scope of which seafarers have up to now been excluded. During the discussion the Commission presented the legislative proposal to the committee and the stakeholders informed Members about their views on the proposal. The discussion also served as a useful input for the Rapporteur Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), who will present her draft report to the committee in January.
 

   
European Platform - cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work

On 1 December the Rapporteur Georgi Pirinski (S&D, BG) presented his draft report on the Establishment of a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work to the EMPL committee. The Rapporteur draws attention to the complexity of the issue of undeclared work. Furthermore, he believes that the defining purpose and objective of the new European Platform should be to provide clear added value at EU level to efforts to not only prevent and deter undeclared work but, perhaps even more importantly, to regularize the jobs involved.
 

 
Nadere informatie
 
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
EMPL 02-12-2014 - 15:24  

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiators and experts were quizzed on safeguards for labour standards and public services, and how a TTIP deal could help to create high-quality jobs, at a joint public hearing held by the Employment and International Trade committees on Tuesday.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, met inbegrip van arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, sociale inclusie en sociale bescherming;
2.    de rechten van werknemers;
3.    gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk;
4.    het Europees Sociaal Fonds;
5.    het beroepsopleidingsbeleid, met inbegrip van beroepskwalificaties;
6.    het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden;
7.    de dialoog tussen de sociale partners;
8.    alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht;
9.    de betrekkingen met
-    het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop),
-    de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden,
-    de Europese Stichting voor opleiding,
-    het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk;
 
  alsook betrekkingen met andere relevante organen van de Unie en internationale organisaties.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Woord van welkom door de voorzitter van de EMPL-commissie
 
 

Welkom op de site van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (de EMPL-commissie), die door mij wordt voorgezeten.
 
De EMPL-commissie is hoofdzakelijk belast met het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden, beroepsopleiding en het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden.
 
De EMPL-commissie telt 55 leden, die de verschillende politieke fracties in het Europees Parlement vertegenwoordigen. De werking van de EMPL-commissie wordt gewaarborgd door de voorzitter, vier ondervoorzitters en de coördinatoren, die door de politieke fracties worden benoemd, teneinde het werk van de commissie te laten aansluiten op de prioriteiten van elke politieke 'familie'.
 
De EMPL-commissie werkt nauw samen met de Raad, de Europese Commissie, de andere instellingen en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, teneinde het wetgevingskader op het werkterrein van de commissie te beïnvloeden en mede te bepalen. Dit werkterrein bestrijkt een brede waaier aan activiteiten, zoals de bestrijding van de werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid, de strijd tegen onzekere banen, het aanpakken van situaties van misbruik, zoals zwartwerk of het omzeilen van wetgeving op het vlak van de werknemersbescherming, en de verbetering van de regels op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.
 
Onze site wordt regelmatig geactualiseerd om u over het werk van de EMPL-commissie op te hoogte te houden. U kunt daarnaast onze vergaderingen online volgen via EPLive.
 
Veel plezier!
 
Thomas Händel