Home

 
Laatste nieuws
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 29-30 September 2014 in Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Niet te missen
 
Vote on general budget 2015

On 3 September Members voted on the draft opinion of Maria Arena (S&D-BE) and the figures on the general budget for the financial year 2015. EMPL priorities for next year are youth employment, training and further education, job-creation, high-level of quality and sustainable employment, social exclusion, entrepreneurship and Social Business Initiative, health and safety at work and the social dimension of EMU. Several pilot projects and preparatory actions have been adopted.

 
Nadere informatie
 
European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

On 29 September EMPL committee will discuss the 255 amendments and compromises on the draft opinion of Sergio Gutiérrez-Prieto (S&D-ES), containing suggestions about the implementation of the policy priorities for 2014 and vote on it the day after. The vote in Plenary is expected for the second October session.
Procedure: 2014/2059(INI))
 

 
Nadere informatie
 
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE REGI TRAN PECH AGRI 22-09-2014 - 12:31  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, met inbegrip van arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, sociale inclusie en sociale bescherming;
2.    de rechten van werknemers;
3.    gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk;
4.    het Europees Sociaal Fonds;
5.    het beroepsopleidingsbeleid, met inbegrip van beroepskwalificaties;
6.    het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden;
7.    de dialoog tussen de sociale partners;
8.    alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht;
9.    de betrekkingen met
-    het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop),
-    de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden,
-    de Europese Stichting voor opleiding,
-    het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk;
 
  alsook betrekkingen met andere relevante organen van de Unie en internationale organisaties.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Woord van welkom door de voorzitter van de EMPL-commissie
 
 

Welkom op de site van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (de EMPL-commissie), die door mij wordt voorgezeten.
 
De EMPL-commissie is hoofdzakelijk belast met het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden, beroepsopleiding en het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden.
 
De EMPL-commissie telt 55 leden, die de verschillende politieke fracties in het Europees Parlement vertegenwoordigen. De werking van de EMPL-commissie wordt gewaarborgd door de voorzitter, vier ondervoorzitters en de coördinatoren, die door de politieke fracties worden benoemd, teneinde het werk van de commissie te laten aansluiten op de prioriteiten van elke politieke 'familie'.
 
De EMPL-commissie werkt nauw samen met de Raad, de Europese Commissie, de andere instellingen en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, teneinde het wetgevingskader op het werkterrein van de commissie te beïnvloeden en mede te bepalen. Dit werkterrein bestrijkt een brede waaier aan activiteiten, zoals de bestrijding van de werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid, de strijd tegen onzekere banen, het aanpakken van situaties van misbruik, zoals zwartwerk of het omzeilen van wetgeving op het vlak van de werknemersbescherming, en de verbetering van de regels op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.
 
Onze site wordt regelmatig geactualiseerd om u over het werk van de EMPL-commissie op te hoogte te houden. U kunt daarnaast onze vergaderingen online volgen via EPLive.
 
Veel plezier!
 
Thomas Händel