Home

 
Laatste nieuws
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on Monday 1 December 2014 from 15.00 to 18.30 and on Tuesday 2 December 2014 from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Temporary agency work: committee debate

During their meeting on 20 November 2014 in Brussels, the Employment and Social Affairs Committee discussed a report from the Commission on the application of the Directive on temporary agency work. The Committee also looked at the amendments on the opinion regarding the European Central Bank Annual report for 2013.

   
Study on Costs and Returns of Investments: Accommodation for People with Disabilities

This study has been prepared at the request of the EMPL Committee, to provide an overview of the policy measures in place to encourage and support the employment of people with disabilities and in particular: sheltered workshops; reasonable accommodations; alternative labour market policies; and Universal Design. The study provides information on developments on costs and returns of investment for these measures, detailed descriptions of the situation in six Member States (Belgium, Germany, Hungary, Spain, Sweden and the United Kingdom) and an economic analysis of selected measures. Costs and returns of investments consist of the costs associated with the intervention, their effects (the extent to which the objectives have been achieved), and their benefits (the monetary value of the effects) – this may include intangible benefits such as quality of life as well as financial returns. The study will be presented to the Members by its authors.

 
Nadere informatie
 
European Central Bank – Annual Report for 2013

On 20 November Members continued the discussion of the issue based on the 88 amendments tabled on the draft opinion of David Casa (EPP, MT). The adoption will take place during the EMPL meeting on 2 December.

 
Nadere informatie
 
Report from the Commission on Directive 2008/104/EC on temporary agency work

The purpose of this Directive is to ensure the protection of temporary agency workers and to improve the quality of temporary agency work by ensuring that the principle of equal treatment is applied to temporary agency workers, and by recognising temporary-work agencies as employers, while taking into account the need to establish a suitable framework for the use of temporary agency work with a view to contributing effectively to job creation and to the development of flexible forms of working. On 20 November the Commission presented the report reviewing Member States’ implementation of the Directive and the development since the publication of this report.

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, met inbegrip van arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, sociale inclusie en sociale bescherming;
2.    de rechten van werknemers;
3.    gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk;
4.    het Europees Sociaal Fonds;
5.    het beroepsopleidingsbeleid, met inbegrip van beroepskwalificaties;
6.    het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden;
7.    de dialoog tussen de sociale partners;
8.    alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht;
9.    de betrekkingen met
-    het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop),
-    de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden,
-    de Europese Stichting voor opleiding,
-    het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk;
 
  alsook betrekkingen met andere relevante organen van de Unie en internationale organisaties.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Woord van welkom door de voorzitter van de EMPL-commissie
 
 

Welkom op de site van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (de EMPL-commissie), die door mij wordt voorgezeten.
 
De EMPL-commissie is hoofdzakelijk belast met het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden, beroepsopleiding en het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden.
 
De EMPL-commissie telt 55 leden, die de verschillende politieke fracties in het Europees Parlement vertegenwoordigen. De werking van de EMPL-commissie wordt gewaarborgd door de voorzitter, vier ondervoorzitters en de coördinatoren, die door de politieke fracties worden benoemd, teneinde het werk van de commissie te laten aansluiten op de prioriteiten van elke politieke 'familie'.
 
De EMPL-commissie werkt nauw samen met de Raad, de Europese Commissie, de andere instellingen en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, teneinde het wetgevingskader op het werkterrein van de commissie te beïnvloeden en mede te bepalen. Dit werkterrein bestrijkt een brede waaier aan activiteiten, zoals de bestrijding van de werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid, de strijd tegen onzekere banen, het aanpakken van situaties van misbruik, zoals zwartwerk of het omzeilen van wetgeving op het vlak van de werknemersbescherming, en de verbetering van de regels op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.
 
Onze site wordt regelmatig geactualiseerd om u over het werk van de EMPL-commissie op te hoogte te houden. U kunt daarnaast onze vergaderingen online volgen via EPLive.
 
Veel plezier!
 
Thomas Händel