Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

28-11-2017 - Brexit impact on the environment, public health and food safety

ENVI 04-12-2017 - 14:55
the two halves of a cracked eggshell, one patterned with the flag of the European Union and the other one patterned with the flag of the United Kingdom

The aim of the public hearing is to assess and discuss the possible impact of the UK’s withdrawal from the EU on the environment, public health and food safety. The hearing is also an opportunity to demonstrate what the EU does to the benefit of its Member States.

Locatie : JAN 2Q2

Presentations

   Sue Davies
   Charlotte Burns
   Patrick Casement
   Patrick Casement - Joint Briefing
   Paul Laffin
   Virginia Acha
   British medical association - Briefing Euratom and Brexit