Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

05-12-2019 - ENVI-PETI joint Public Hearing on the Revaluation of the wolf population in the EU

ENVI PETI 11-12-2019 - 11:10
Revaluation of the wolf population in the EU

For decades, the wolf was regarded as strongly endangered in Europe. Its population is now recovering in many areas of the continent.The joint ENVI-PETI public hearing, with the association of AGRI, will focus on the wolf population within the EU.

The basic objective is to have a better understanding on the status of wolf populations in EU and furthermore, to consider possible changes to the current management of the wolf population in Europe. The hearing will take place on 5 December 2019.

Locatie : PHS 3C50

  Large Carnivore Management Plans of Protection: Best Practices in EU Member States
  Overcoming barriers – Management of large carnivores in the Alps
  The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe

Experts Presentations

   Prof. L. Boitani - Wolves in Europe EU Parliament 2019
   Presentation Dr. G. Carbone - 5-12-2019
   J. Linnell EUP