Home

 
Laatste nieuws
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Niet te missen
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Nadere informatie
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
1.    milieubeleid en maatregelen ter bescherming van het milieu, met name met betrekking tot
a)    lucht-, bodem- en waterverontreiniging, afvalbeheer en recycling, gevaarlijke stoffen en preparaten, geluidsniveaus, klimaatverandering en bescherming van biodiversiteit,
b)    duurzame ontwikkeling,
c)    maatregelen en overeenkomsten op internationaal en regionaal niveau ter bescherming van het milieu,
d)    herstel van milieuschade,
e)    civiele bescherming,
f)    het Europees Milieuagentschap;
g)    het Europees Chemicaliënagentschap;
 
2.    volksgezondheid, met name
a)    programma's en specifieke acties op het gebied van de volksgezondheid,
b)    farmaceutische en cosmetische producten,
c)    gezondheidsaspecten van bioterrorisme,
d)    het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding;
 
3.    aangelegenheden betreffende voedselveiligheid, met name
a)    etikettering en veiligheid van voedingsmiddelen,
b)    veterinaire wetgeving betreffende de bescherming tegen risico's voor de gezondheid van de mens, gezondheidscontrole op voedingsproducten en voedselproductiestelsels,
c)    de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau.
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkom
 
 

Welkom op de website van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI).
 
Met 69 leden zijn wij de grootste wetgevende commissie van het Europees Parlement.
 
De ENVI-leden werken actief aan de verbetering van voedselinformatie aan consumenten, namelijk door de regulering van de etikettering en het op de markt brengen van producten. ENVI engageert zich om Europese oplossingen voor volksgezondheidsvraagstukken voor te stellen.
 
ENVI is eveneens bevoegd voor een groot aantal beleidsterreinen, met inbegrip van lucht- en waterverontreiniging, afvalbeheer en de bescherming van biodiversiteit, om er slechts enkele op te noemen. De leden zijn toegewijd aan de bevordering  van een efficiënt gebruik van grondstoffen en een duurzaam Europa.
 
De strijd tegen klimaatverandering is een van de kernactiviteiten van de commissie. Dit onderwerp zal in het begin van deze zittingsperiode hoog op de agenda staan, met het oog op de komende klimaattoppen die doorslaggevend zullen zijn voor de aanname van een internationale klimaatovereenkomst, naar verwachting in 2015. De teelt van ggo's en een mogelijke beperking of verbod in de lidstaten zullen een ander aandachtspunt zijn bij de aanvang van deze zittingsperiode.
 
Wij hopen dat deze website u uitgebreid inzicht in ons werk verschaft en nodigen u uit opmerkingen te geven over een onderwerp dat voor u van belang is.
 
Giovanni La Via