Home

 
Laatste nieuws
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Niet te missen
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
 
Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
1.    milieubeleid en maatregelen ter bescherming van het milieu, met name met betrekking tot
a)    lucht-, bodem- en waterverontreiniging, afvalbeheer en recycling, gevaarlijke stoffen en preparaten, geluidsniveaus, klimaatverandering en bescherming van biodiversiteit,
b)    duurzame ontwikkeling,
c)    maatregelen en overeenkomsten op internationaal en regionaal niveau ter bescherming van het milieu,
d)    herstel van milieuschade,
e)    civiele bescherming,
f)    het Europees Milieuagentschap;
g)    het Europees Chemicaliënagentschap;
 
2.    volksgezondheid, met name
a)    programma's en specifieke acties op het gebied van de volksgezondheid,
b)    farmaceutische en cosmetische producten,
c)    gezondheidsaspecten van bioterrorisme,
d)    het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding;
 
3.    aangelegenheden betreffende voedselveiligheid, met name
a)    etikettering en veiligheid van voedingsmiddelen,
b)    veterinaire wetgeving betreffende de bescherming tegen risico's voor de gezondheid van de mens, gezondheidscontrole op voedingsproducten en voedselproductiestelsels,
c)    de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom
 
 

Welkom op de website van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI).
 
Met 71 leden zijn wij de grootste wetgevende commissie van het Europees Parlement. Wij streven ernaar door middel van wetgeving op het gebied van milieu, gezondheid en voedselveiligheid in te spelen op de punten van zorg van burgers in heel Europa. Het Europees Parlement heeft medewetgevende bevoegdheden over veruit de meeste onderwerpen die binnen ENVI worden besproken, wat ENVI tot een van de meest invloedrijke commissies maakt.
 
Onze werkzaamheden op het gebied van milieubeleid bestrijken uiteenlopende onderwerpen, van de regulering van giftige stoffen tot het behoud van de biodiversiteit in Europa. Ook werkt de commissie aan de bevordering van een efficiënt gebruik van grondstoffen en een duurzaam Europa. De strijd tegen klimaatverandering is een van de kernactiviteiten van de commissie.
 
Voedselschandalen in de lidstaten hebben onlangs duidelijk gemaakt dat de veiligheid van levensmiddelen moet worden verbeterd. Wetgeving voor de regulering van voedingsmiddelen onderwerpen wij daarom aan een kritische blik. Een betere informatievoorziening aan consumenten, bijvoorbeeld door duidelijke en ondubbelzinnige etikettering van producten, is een van ENVI's grootste prioriteiten.
 
Op het gebied van de volksgezondheid streeft ENVI naar het bieden van Europese oplossingen voor gezondheidsgerelateerde kwesties. Zo hebben wij ons onlangs beziggehouden met de veiligheid van farmaceutische en cosmetische producten, de bestrijding van nagemaakte geneesmiddelen en de bescherming van de rechten van patiënten.
 
Wij hopen dat deze website u een duidelijker beeld geeft van onze werkzaamheden en nodigen u uit te reageren op onderwerpen die uw belangstelling genieten.
 
Matthias Groote