Zoeken algemeen

Zoeken

NOTULEN - Dinsdag 16 april 2019

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 16 april 2019

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

NOTULEN - Donderdag 21 maart 2019

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

NOTULEN - Donderdag 14 maart 2019

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

NOTULEN - Woensdag 27 februari 2019

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

NOTULEN - Maandag 11 maart 2019

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

ONTWERPAGENDA - Donderdag 21 maart 2019

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

ONTWERPAGENDA - Maandag 11 maart 2019

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON