Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort overzicht

Diensten van de beleidsondersteunende afdelingen (ENVI in Focus)
14-06-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Kort overzicht

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 Kort overzicht

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 Kort overzicht

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Studie

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Uitgebreide analyse

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing

Brain: New approach to brain diseases
15-01-2019 Uitgebreide analyse

Cardiovascular Diseases and Lifestyle
15-01-2019 Uitgebreide analyse

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit