Werkdocumenten


Werkdocumenten zijn documenten ter voorbereiding van een verslag of advies. Commissies gebruiken vaak een werkdocument voor de toelichting bij hun verslag.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare werkdocumenten.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

WERKDOCUMENT over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau

18-01-2018 ENVI_DT(2018)616672 PE616.672v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

  WORKING DOCUMENT Motion for a resolution pursuant to Rule 106(2), (3) and (4)(c) on the proposal for a Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties (D048947-2017/0000 (RPS))

20-09-2017 ENVI_DT(2017)610739 PE610.739v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT, Jytte GUTELAND