Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

25-09-2017 - Hearing on LGBTI Rights outside the EU and implementation of EU Guidelines

DROI 27-09-2017 - 15:21
DROI

The hearing will debate the state of play of “criminalisation” in the world and how it is addressed at national and international level. It will also focus on the implementation of the EU Guidelines on LGBTI rights (2013). The hearing gathers together experts and activists from Europe and its eastern and southern neighbourhood.

Unfortunately, more than 75 countries worldwide still criminalise homosexuality with at least five using death penalty. The European Parliament remains committed to equality of treatment including for LGBTI individuals and is actively encouraging states to repeal discriminatory legislation and adopt practices that respects individual Human Rights.

Locatie : ASP 3E-2