Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

25-11-2019 - Appointment of the European Data Protection Supervisor for the new Term 2019-2024

LIBE 22-11-2019 - 18:11
LOGO EDPS - simple

In accordance with article 53 of Regulation (EU) no 2018/1725 (Data Protection Regulation for EU Institutions) “the European Parliament and the Council shall appoint the European Data Protection Supervisor by common accord for a term of five years, on the basis of a list drawn up by the Commission following a public call for candidates. The list of candidates drawn up by the Commission shall be public and shall consist of at least three candidates.

On the basis of the list drawn up by the Commission, the competent committee of the European Parliament may decide to hold a hearing in order to enable it to express a preference."on 30 October 2019, the European Commission has transmitted to the European Parliament and the Council the short list of candidates in order to enable the two appointing authorities to conduct their own internal procedures and appoint by common accord the European Data Protection Supervisor. The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, which is the competent committee for EU data protection law, will, therefore, hold individual public hearings for each of the short listed candidates for the appointment of the European Data Protection Supervisor The candidates shortlisted by the European Commission are (in alphabetical order): Mr Yann PADOVA, Mr Endre SZABÓ and Mr Wojciech WIEWIÓROWSKI. The hearing will take place on 25 November 2019 in Strasbourg.

Locatie : European Parliament, Louise Weiss building (LOW) 200 (Strasbourg)

List of candidates

   Transmission Commission shortlist to EP and Council

Questions & Answers EDPS candidates (in alphabetical order)

   3 questions asked to the candidates
   Written answers Yann PADOVA
  Written answers Endre SZABÓ
  Written answers Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI