Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

The professional status of rural women in the EU
27-05-2019 Studie

Women’s role in peace processes
15-05-2019 Studie

Briefing on the achievements of the FEMM committee in the area of gender equality during the 2014-2019 term (Briefing + Annex)
15-05-2019 Briefing

Women, Gender Equality and the Energy Transition in the EU
03-05-2019 Studie

Access to maternal healthcare and midwifery for vulnerable groups in the EU
15-04-2019 Studie

FEMM Mission to Spain
25-02-2019 Briefing

Women in political decision-making in view of the next European elections
21-02-2019 Studie

Women's rights in Western Balkans
29-01-2019 Studie

Implementation of the Daphne programme and other funds aimed at fighting violence against women and girls
15-01-2019 Studie

FEMM Mission to Italy - 17-19 December 2018
13-12-2018 Briefing

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken