Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

2019/2055(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

2019/2056(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad

2019/2057(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

2019/2058(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Rekenkamer

2019/2059(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

2019/2060(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Comité van de Regio's

2019/2061(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

2019/2062(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

2019/2089(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

medeadviserend

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle

2019/2098(DEC) Kwijtingsprocedure
FEMM

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen