Laatste nieuws

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 219

ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling I – Europees Parlement

29-01-2018 CONT_PR(2018)612130 PE 612.130v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-03-2018

ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2016

29-01-2018 CONT_PR(2018)612030 PE 612.030v01-00
CONT

Barbara KAPPEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-03-2018

ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016

08-02-2018 CONT_PR(2018)613457 PE 613.457v02-00
CONT

Bart STAES

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-03-2018

ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016

05-02-2018 CONT_PR(2018)613465 PE 613.465v02-00
CONT

Bart STAES

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-03-2018

ONTWERPADVIES inzake versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: het zevende verslag van de Europese Commissie

05-02-2018 CULT_PA(2018)616606 PE 616.606v02-00
CULT

Mircea DIACONU

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-02-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

19-03-2018 - 15:08
CONT Vergadering
19-03-2018 - 15:07
DEVE LIBE AFET Vergadering
14-03-2018 - 14:06
ENVI Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen