Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 27 juni 2016 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 84

ONTWERPVERSLAG over de voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

ONTWERPADVIES inzake "Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude"

19-05-2016 LIBE_PA(2016)582410 PE 582.410v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-06-2016

ONTWERPADVIES inzake Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-05-2016

ONTWERPADVIES inzake begrotingscontrole van uit de EU-begroting gefinancierde ngo's

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-05-2016

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-05-2016

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Vergadering
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Vergadering
21-06-2016 - 15:16
AGRI Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement