Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 27 augustus 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 93 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-07-2018

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-07-2018

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-07-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-07-2018

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-07-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

12-07-2018 - 10:35
EMPL Vergadering
12-07-2018 - 09:11
DEVE Vergadering
12-07-2018 - 09:11
TERR Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen