Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 27 maart 2017 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 144 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020

22-03-2017 BUDG_PR(2017)595622 PE 595.622v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the Contingency Margin

20-03-2017 BUDG_PR(2017)595627 PE 595.627v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599628 PE 599.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-03-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599626 PE 599.626v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-03-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen

02-02-2017 ECON_PR(2017)597532 PE 597.532v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-03-2017

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

23-03-2017 - 14:08
EMPL Vergadering
23-03-2017 - 14:06
LIBE Vergadering
23-03-2017 - 10:48
EMPL Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement