Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 2 juni 2016 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 84

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2017

06-04-2016 AGRI_PA(2016)580450 PE 580.450v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-05-2016

ONTWERPADVIES inzake een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen

31-03-2016 AGRI_PA(2016)580516 PE 580.516v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-04-2016

ONTWERPADVIES inzake de voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

22-03-2016 AGRI_PA(2016)577060 PE 577.060v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-04-2016

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2017

27-04-2016 IMCO_PA(2016)580791 PE 580.791v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-05-2016

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2017

21-04-2016 ITRE_PA(2016)582093 PE 582.093v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-05-2016

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

30-05-2016 - 16:46
ECON Vergadering
30-05-2016 - 16:10
AFCO Vergadering
30-05-2016 - 15:25
EMPL Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement