Template : Vue d'ensemble

Volgende commissievergadering op 1 december 2014 in Brussel.
LIBE The European Public Prosecutor's Office: committee debate

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will meet representatives of the Italian Presidency and of the Commission to discuss the negotiations regarding the European Public Prosecutor's Office. The meeting will take place on 20.11.14.

Nadere informatie
DROI Human Rights in Morocco: committee debate

The human rights situation in Morocco will be discussed during a meeting of the Subcommittee on Human Rights in association with the Delegation for the relations with the Maghreb countries. Driss El Yazami, President of the National Human Rights Council of Morocco, will participate in this discussion together with representatives of non-governmental organisations working in the field. The meeting will take place on 20.11.14.

Nadere informatie
BUDG Budget negotiations 2014/2015: committee debate

The Committee on Budgets will discuss the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 during its meeting of 20.11.14. The state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments) will also be looked at during the same meeting.

Nadere informatie
SEDE The situation in the Baltic Sea, the Maritime Security Strategy: committee debates

The Subcommittee on Security and Defence will discuss the security situation in the Baltic Sea basin with experts during its meeting of 20.11.14. The forthcoming Maritime Security Strategy Action Plan will also be looked at with representatives of the Italian Presidency, the European External Action Service and the European Commission.

EMPL Temporary agency work: committee debate

The Employment and Social Affairs Committee will discuss a report from the Commission on the application of the Directive on temporary agency work. The Committee will also look at the amendments on the opinion regarding the European Central Bank Annual report for 2013.

Nadere informatie
In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten
Filteren op commissie
 
 
 
 

Resulta(a)t(en) : 67

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen

Datum : 06-10-2014

Referentie :

ENVI_PR(2014)537480 PE 537.480v02-00
ENVI

James NICHOLSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-10-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen

Datum : 16-10-2014

Referentie :

TRAN_PR(2014)539855 PE 539.855v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-11-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (gecodificeerde tekst)

Datum : 13-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541641 PE 541.641v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (gecodificeerde tekst)

Datum : 13-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541640 PE 541.640v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (gecodificeerde tekst)

Datum : 13-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541639 PE 541.639v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek