Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 23 januari 2017 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 153

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-12-2016

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-12-2016

ONTWERPADVIES inzake palmolie en de ontbossing van regenwoud

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-12-2016

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-12-2016

ONTWERPVERSLAG over het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna

08-11-2016 INTA_PR(2016)592341 PE 592.341v01-00
INTA

Emma McCLARKIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-12-2016

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

12-01-2017 - 15:11
JURI Vergadering
12-01-2017 - 15:08
LIBE Vergadering
12-01-2017 - 15:06
EMIS Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement