Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 2 maart 2015 in Brussel.

Completing the digital single market

The Digital Single Market: challenges and opportunities - working group meeting

IMCO 26-02-2015 - 10:55

The IMCO Working Group on the Digital Single Market will restart its activities on 02.03.15. The meeting will focus on the challenges and opportunities brought about by the digital revolution. Set up in 2011, this working group has become a key platform for in-depth discussion between institutional representatives and stakeholders with the aim of proposing concrete measures towards achieving a real Digital Single Market within the EU.

Tax avoidance

Tax avoidance and tax evasion in developing countries: workshop

DEVE 26-02-2015 - 17:52

The Committee on Development is holding a workshop with experts on tax avoidance and tax evasion as challenges for governance, social protection and development in developing countries. The aim is to take stock of the situation and the impact on developing countries and to explore solutions and policy recommendations. The workshop will be held on 02.03.15 and will feed into a forthcoming report dealing with the same issues.

European retail action plan

European Fund for Strategic Investments: joint public hearing

BUDG ECON 17-02-2015 - 11:24

Following the recently proposed regulation setting up a European Fund for Strategic Investments (EFSI), a public hearing will be organised jointly by the Committee on Budgets and the Committee on Economic and Monetary Affairs on 02.03.15. The debates will focus specifically on the macroeconomic impact, project selection, additionality of EFSI financing, governance, practical implementation and private investment.

International women's day

Empowering women and girls through education: inter-parliamentary committee meeting

FEMM 12-02-2015 - 14:32

The Committee on Women's Rights and Gender Equality is organising an inter-parliamentary committee meeting on empowering women and girls through education with the aim of discussing challenges, opportunities, and potential steps ahead at the European level. The debates will focus specifically on issues such as the importance of eliminating gender disparity in education and training, and the challenges for equal access to continuous and quality education.

Tax rulings

Special Committee on Tax Rulings: constitutive meeting

TAXE 25-02-2015 - 09:00

The Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect has elected its chair and vice-chair(s) during its constitutive meeting of 26.02.15. Set-up for an initial period of six months with 45 members, the committee will look into tax ruling practices as far back as 1 January 1991. It will also review the way the European Commission treats state aid in member states and the extent to which they are transparent about their tax rulings.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 143

ONTWERPADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

06-01-2015 LIBE_PA(2015)546558 PE 546.558v01-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2015

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

11-02-2015 AFET_PA(2015)549224 PE 549.224v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-02-2015

ONTWERP-INTERIMVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-02-2015

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

18-12-2014 AFET_PA(2014)544315 PE 544.315v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-01-2015

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-01-2015

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

26-02-2015 - 17:47
LIBE AFCO Vergadering
26-02-2015 - 16:23
PETI Vergadering
26-02-2015 - 15:18
AFCO Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement