Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 4 mei 2015 in Brussel.

Miguel Arias Canete

Climate action priorities: committee debate with Commissioner Arias Cañete

ENVI 17-04-2015 - 10:12

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet Commissioner Arias Cañete to discuss the Commission's climate action priorities as regards the implementation of its 2015 Work Programme and look ahead to 2016. Key topics for the Committee include the implementation of the 2030 climate and energy framework, the international climate negotiations, and the climate and decarbonisation aspects of the EU energy union. The meeting will be held on 27.04.15 in Strasbourg.

YEI

Youth Employment Initiative - increase of initial pre-financing: plenary vote

EMPL 13-04-2015 - 10:53

The changes required to increase the amount of pre-financing made available to Member States for promoting youth employment will be discussed by the European Parliament on 28.04.15. The amending regulation aims to provide support to young people not in employment, education or training (NEETs) in the most affected regions. The increase is set to contribute to the integration of young people into the labour market. The vote will be held during the plenary sitting of 29.04.15.

Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

AGRI PETI ENVI ITRE 23-04-2015 - 19:21

A public hearing on the Stop Vivisection European Citizens' Initiative (ECI) will be held on 11.05.15 in order to provide a platform for debate for Members, the general public, the ECI's supporters and experts in the field. The ECI aims to repeal the Directive on the protection of animals used for scientific purposes, asking the Commission to present a new proposal that does away with animal experiments. The hearing is organised by the AGRI committee in association with PETI, ENVI and ITRE.

Andrus Ansip, Vice-President responsible for Digital Single Market

The Digital Single Market: structured dialogue with Commission Vice-President Ansip

ITRE 23-04-2015 - 17:28

The Committee on Industry, Research and Energy will meet Commission Vice-President Ansip to discuss the Digital Single Market Strategy. The Commission is expected to focus its action on better access for consumers and businesses to digital goods and services, shaping the environment for digital networks and services, and creating a European Digital Economy and Society with long-term growth potential. The meeting will take place on 06.05.15.

Fact sheets on the European Union

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Commissies 21-04-2015 - 09:26

The Fact Sheets on the European Union provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They are intended to present non-specialists with a straightforward and brief overview of the EU's institutions and policies, and of the role that Parliament plays in their development. Available in the 23 languages, they cover six main areas: how the European Union works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is reviewed and updated regularly throughout the year.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 128

ONTWERPADVIES inzake de procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de commissarissen, conclusies over de procedure van 2014

09-03-2015 ENVI_PA(2015)549460 PE 549.460v01-00
ENVI

Aldo PATRICIELLO

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-03-2015

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit

09-03-2015 AFET_PA(2015)549344 PE 549.344v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-03-2015

ONTWERPVERSLAG over de huidige politieke situatie in Afghanistan

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-04-2015

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Azerbeidzjan aan programma's van de Unie

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-04-2015

ONTWERPVERSLAG over de strategische militaire situatie in het Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie van de Krim door Rusland

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAȘCU

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-03-2015

Uitzendingen vandaag

19:00 / 21:00 ENVI

Mediatheek

23-04-2015 - 15:06
IMCO Vergadering
23-04-2015 - 09:12
DROI Vergadering
23-04-2015 - 09:08
IMCO Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement