Template : Vue d'ensemble

Volgende commissievergadering op 5 januari 2015 in Brussel.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

Nadere informatie
LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

Nadere informatie
CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten
Filteren op commissie
 
 
 
 

Resulta(a)t(en) : 102

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding

Datum : 17-11-2014

Referentie :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-12-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake

Datum : 28-11-2014

Referentie :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-12-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en tot intrekking en vervanging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad

Datum : 26-11-2014

Referentie :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-12-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES over het jaarverslag 2013 van de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van het Europees Parlement

Datum : 25-11-2014

Referentie :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-12-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van enerzijds de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal en anderzijds het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan

Datum : 20-11-2014

Referentie :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek