Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 8 januari 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 102 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

11-09-2017 LIBE_PR(2017)609515 PE 609.515v01-00
LIBE

Ignazio CORRAO

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-10-2017

ONTWERPVERSLAG over de samenstelling van het Europees Parlement

07-09-2017 AFCO_PR(2017)608038 PE 608.038v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER, Pedro SILVA PEREIRA

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-10-2017

  PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

06-12-2017 ITRE_PR(2017)613549 PE 613.549v01-00
ITRE

Angelo CIOCCA

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-12-2017

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

20-10-2017 EMPL_PA(2017)612191 PE 612.191v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-11-2017

ONTWERPADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

20-10-2017 ITRE_PA(2017)609632 PE 609.632v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-11-2017

Uitzendingen vandaag

Volg de commissievergaderingen live

Mediatheek

07-12-2017 - 15:14
REGI Vergadering
07-12-2017 - 15:07
CONT Vergadering
07-12-2017 - 15:05
JURI Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement