Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 15 februari 2016 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 155

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-02-2016

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-01-2016

ONTWERPADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

ONTWERPVERSLAG over nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020: geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) en door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD)

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-12-2015

ONTWERPADVIES Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

04-02-2016 - 09:01
CONT Vergadering
01-02-2016 - 19:04
LIBE Vergadering
28-01-2016 - 15:10
INTA Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement