Template : Vue d'ensemble

Volgende commissievergadering op 3 november 2014 in Brussel.
Commissies Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten
Filteren op commissie
 
 
 
 

Resulta(a)t(en) : 49 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, ingediend door Griekenland)

Datum : 09-10-2014

Referentie :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-10-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, ingediend door Ierland)

Datum : 09-10-2014

Referentie :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-10-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Datum : 20-10-2014

Referentie :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden

Datum : 24-09-2014

Referentie :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-10-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the EU and the global development framework after 2015

Datum : 20-10-2014

Referentie :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-10-2014

References :

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek