Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 26 februari 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 195 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Termijn voor de indiening van amendementen : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Termijn voor de indiening van amendementen : 20-02-2018

ONTWERPVERSLAG tot wijziging van artikel 174, lid 8, van het Reglement van het Parlement over de volgorde van stemming over amendementen

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Termijn voor de indiening van amendementen : 31-01-2018

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-01-2018

ONTWERPADVIES inzake de Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-12-2017

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

22-02-2018 - 10:34
PETI Vergadering
22-02-2018 - 09:46
AFET Vergadering
22-02-2018 - 09:39
TERR Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen