Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 23 mei 2016 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 129

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2016

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

04-03-2016 LIBE_PR(2016)573179 PE 573.179v03-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2016

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-04-2016

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2016

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2007/2004, Verordening (EG) nr. 863/2007 en Beschikking 2005/267/EG van de Raad

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-04-2016

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

02-05-2016 - 16:03
ECON Vergadering
28-04-2016 - 15:12
TAX2 Vergadering
28-04-2016 - 15:04
EMIS Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement