Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 10 oktober 2016 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 164 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-07-2016

ONTWERPVERSLAG over de bestrijding van corruptie en de opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM)

11-04-2016 LIBE_PR(2016)571738 PE 571.738v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Termijn voor de indiening van amendementen : 31-05-2016

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

05-04-2016 LIBE_PR(2016)576988 PE 576.988v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-06-2016

ONTWERPVERSLAG over een EU-strategie ten aanzien van Iran na de sluiting van de nucleaire overeenkomst

09-06-2016 AFET_PR(2016)584178 PE 584.178v01-00
AFET

Richard HOWITT

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2016

  DRAFT REPORT on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2017

29-09-2016 BUDG_PR(2016)589175 PE 589.175v02-00
BUDG

Jens GEIER, Indrek TARAND

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-10-2016

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

29-09-2016 - 15:14
AFCO Vergadering
29-09-2016 - 15:09
ENVI Vergadering
29-09-2016 - 10:07
ENVI Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement