Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 4 juni 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 99

ONTWERPADVIES inzake de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en China

26-03-2018 INTA_PA(2018)619364 PE 619.364v01-00
INTA

Iuliu WINKLER

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-04-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

13-03-2018 INTA_PR(2018)619160 PE 619.160v02-00
INTA

Franck PROUST

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-04-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

09-03-2018 FEMM_PA(2018)618327 PE 618.327v01-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-04-2018

ONTWERPADVIES inzake de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!

26-03-2018 IMCO_PA(2018)619168 PE 619.168v01-00
IMCO

Matthijs van MILTENBURG

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-04-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie

01-03-2018 IMCO_PR(2018)619038 PE 619.038v01-00
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-03-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

24-05-2018 - 14:38
AFCO Vergadering
24-05-2018 - 09:59
AFCO Vergadering
24-05-2018 - 09:43
LIBE Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen