Laatste nieuws

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 141

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-07-2016

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

06-07-2016 AFET_PA(2016)585593 PE 585.593v01-00
AFET

Neena GILL

Termijn voor de indiening van amendementen : 19-07-2016

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

06-07-2016 LIBE_PA(2016)585749 PE 585.749v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-08-2016

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

04-07-2016 ECON_PA(2016)585727 PE 585.727v01-00
ECON

Markus FERBER

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-07-2016

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

01-07-2016 DEVE_PA(2016)585713 PE 585.713v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-08-2016

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

19-07-2016 - 10:06
AFET Vergadering
19-07-2016 - 08:37
AGRI Vergadering
14-07-2016 - 15:07
EMIS Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement