Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 20 november 2017 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 151 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPADVIES Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-10-2017

ONTWERPADVIES inzake de rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering.

06-07-2017 ENVI_PA(2017)607983 PE 607.983v01-00
ENVI

Gilles PARGNEAUX

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-09-2017

ONTWERPADVIES inzake hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

28-06-2017 CONT_PA(2017)606164 PE 606.164v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-10-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-06-2017

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad

26-10-2017 PECH_PR(2017)607934 PE 607.934v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

13-11-2017 - 19:35
AFET Vergadering
13-11-2017 - 19:34
AFCO Vergadering
13-11-2017 - 19:30
LIBE Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement