Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 27 september 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 283

ONTWERPVERSLAG over bescherming van de financiële belangen van de EU – Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-09-2018

ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-07-2018

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-07-2018

Uitzendingen vandaag

Volg de commissievergaderingen live

Mediatheek

24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Vergadering
24-09-2018 - 16:16
PETI Vergadering
24-09-2018 - 15:29
PECH Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen