Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 24 september 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 291

ONTWERPADVIES inzake algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-09-2018

ONTWERPADVIES inzake minimumnormen voor minderheden in de EU

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-06-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-06-2018

ONTWERPVERSLAG over de rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de reïntegratie van werklozen

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-06-2018

ONTWERPVERSLAG over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-06-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Vergadering
13-09-2018 - 08:37
ENVI Vergadering
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen