Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 24 september 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 291

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-09-2018

ONTWERPVERSLAG over bescherming van de financiële belangen van de EU – Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-09-2018

ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-07-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Vergadering
13-09-2018 - 08:37
ENVI Vergadering
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen