Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 24 september 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 282 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive laying down provisions for strengthening fiscal responsibility and the medium-term budgetary orientation in the Member States

13-09-2018 AFCO_PA(2018)627619 PE 627.619v01-00
AFCO

Claudia ȚAPARDEL

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council regulation establishing the Research and Training Programme of the European Atomic Energy Community for the period 2021-2025 complementing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation

12-09-2018 ITRE_PR(2018)627733 PE 627.733v01-00
ITRE

Miapetra KUMPULA-NATRI

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-10-2018

ONTWERPVERSLAG over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU

11-09-2018 CJ35_PR(2018)623956 PE 623.956v03-00
PETI AFCO

Jo LEINEN, Yana TOOM

  DRAFT REPORT on a European Parliament recommendation to the Council, Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on Defence of academic freedom in the EU's external action

10-09-2018 AFET_PR(2018)627708 PE 627.708v01-00
AFET

Wajid KHAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-10-2018

ONTWERPVERSLAG over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

06-09-2018 CJ34_PR(2018)623839 PE 623.839v01-00
FEMM ECON

Marisa MATIAS, Ernest URTASUN

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Vergadering
13-09-2018 - 08:37
ENVI Vergadering
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen