Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 24 september 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 282

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-07-2018

ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad

21-06-2018 CONT_PR(2018)623715 PE 623.715v01-00
CONT

Marco VALLI

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-09-2018

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

07-06-2018 FEMM_PA(2018)623661 PE 623.661v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-07-2018

ONTWERPVERSLAG over het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten

29-05-2018 INTA_PR(2018)622206 PE 622.206v01-00
INTA

Joachim SCHUSTER

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-06-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Vergadering
13-09-2018 - 08:37
ENVI Vergadering
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen