Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 24 september 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 291

ONTWERPAANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616766 PE 616.766v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-02-2018

ONTWERPAANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616764 PE 616.764v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-02-2018

ONTWERPAANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616734 PE 616.734v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-02-2018

ONTWERPADVIES inzake het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623923 PE 623.923v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termijn voor de indiening van amendementen : 31-08-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Vergadering
13-09-2018 - 08:37
ENVI Vergadering
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen