Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

19-06-2018 - Addressing unfair trading practices in B2B relations in the online environment

IMCO 21-06-2018 - 10:54
Addressing unfair trading practices in B2B relations in the online environment

The hearing addressed broadly the emergence of unfair practices in platform to business relationships bearing in mind the increasingly important role of online platforms as vehicles for market access and explored any problems that may arise in terms of lack of redress and more broadly the risk of fragmentation in the internal market. Experts, stakeholders and policy makers exchanged views with the Members.

Locatie : József Antall building, room 4Q1

    Programme
    Vademecum of speakers

Contributions

      P. LOCHBIHLER (Booking.com)