Home

 
Laatste nieuws
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 3rd (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 4 December (09.00 - 12.30) in PHS 1A002. The draft agenda will follow soon.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest supporting analyses (studies, briefing notes, …) are available here
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
State of play of the Single Market Act: an in-depth analysis

This paper presents the progress made by the EU institutions on the implementation of the set of actions known as the Single Market Act I and the Single Market Act II and published by the European Commission in April 2011 and October 2012. It was prepared by Policy Department A for the information of the Internal Market and Consumer Protection Committee.

 
Nadere informatie
 
Presentation of the Impact assessment on Trade secrets

DG MARKT presented the proposal for a Directive on the protection of trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure, and the accompanying impact assessment. The proposal seeks to improve the protection of trade secret holders in the single market, which is currently fragmented by varied and uneven national legal regimes, by harmonising Member States' civil laws. This includes notably clarifying the basic concepts related to the definition and unlawful acquisition of trade secrets, and providing the necessary safeguards for the protection of interests of other parties, for example for avoiding abusive litigation and for guaranteeing confidentiality during litigation.
 
Members stressed the merits of the Commission's proposal, especially for SMEs and micro enterprises, and set out some areas for improvement that could be addressed, such as introducing explicit language on the principle of minimum harmonisation. They also underlined the need to balance the protection of trade secrets with the protection of whistle-blowers and workers working in R&D intensive industries; the importance of ensuring confidentiality during litigation; as well as the need to extend the prescription period.

   
Single Market Governance within the European Semester 2015

IMCO considered this draft report builds on the previous two IMCO reports on this subject and also on a substantial expertise coming from the studies that have been recently commissioned by IMCO. The draft report focuses on three main areas. Firstly, it reiterates the need for a Single Market pillar of the European Semester process while calling for a specific analytical tool that would measure the Single Market integration and provide evidence-based input to the country-specific recommendations. Secondly, the report looks into the untapped potential of the Single Market in key growth areas focussing on the Digital Single Market, free movement of goods, services, public procurement and the consumer acquis. And finally, it elaborates on the instruments for the assessment of Single Market integration and governance tools, calling in particular for improved monitoring and evaluation of the regulatory and economic performance of the Single Market.

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de coördinatie op het niveau van de Unie van de nationale regelgevingen op het gebied van de interne markt en van de Douane-unie, met name
a) het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de harmonisatie van technische normen,
b) het recht van vestiging,
c) het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten;
 
2. de werking van de interne markt, met inbegrip van maatregelen ter vaststelling en afschaffing van potentiële belemmeringen voor de totstandbrenging van de interne markt, met inbegrip van de digitale interne markt;
 
3. de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten, met uitzondering van vraagstukken in verband met volksgezondheid en voedselveiligheid;
 
4. beleid en wetgeving inzake de handhaving van de internemarktregelgeving en consumentenrechten.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

De IMCO-commissie is belast met het toezicht op de EU-wet en -regelgeving op het gebied van het vrije verkeer van goederen en diensten, het vrije verkeer van beroepsuitoefenaars, het douanebeleid, standaardisering en de economische belangen van consumenten. De leden van de commissie zetten zich in voor het elimineren van handelsobstakels en het vereenvoudigen van de wetgeving ter vergroting van het concurrentievermogen in de interne markt, en zien tegelijkertijd toe op het beschermen van de consumentenbelangen in een groot aantal sectoren.

U kunt het werk van de commissie volgen op deze site, die agenda's, vergaderdocumenten, informatie over hoorzittingen en workshops, videostreaming en onze nieuwsbrief bevat.

Een goed functionerende interne markt is van cruciaal belang voor het aanzwengelen van welvaart, innovatie en een groter concurrentievermogen ten behoeve van zowel het bedrijfsleven, als consumenten. De toekomst wordt gekenmerkt door vele uitdagingen, maar biedt ook grote kansen, met name het aanboren van het potentieel van de digitale interne markt en de interne markt voor diensten.
 
Onze taak is het garanderen van veilige producten, het waarborgen van de consumentenrechten, het informeren van consumenten over producten en diensten, het aanpakken van oneerlijke concurrentie en het verlagen van de administratieve lasten.

De IMCO-commissie werkt met alle EU-lidstaten samen om ervoor te zorgen dat de regels van de interne markt in de praktijk toepasbaar zijn en dat zij goed en op tijd worden geïmplementeerd.

Het is een voorrecht deze belangrijke commissie te mogen voorzitten en samen te mogen werken met haar leden met hun zo gevarieerde politieke achtergrond, teneinde daadwerkelijke vooruitgang tot stand te brengen voor consumenten, het bedrijfsleven en andere organisaties in de interne markt.


Vicky Ford
Voorzitter