Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting

The next Committee Meeting will be held on Monday 8 September 2014 (15.00 - 18.30) in JAN 2Q2. The draft agenda is available here.
 
  If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Latest studies/briefing notes:
 
- Welcome pack – online handbook for IMCO Members (intranet website - not accessible outside EP)

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de coördinatie op het niveau van de Unie van de nationale regelgevingen op het gebied van de interne markt en van de Douane-unie, met name
a) het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de harmonisatie van technische normen,
b) het recht van vestiging,
c) het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten;
 
2. de werking van de interne markt, met inbegrip van maatregelen ter vaststelling en afschaffing van potentiële belemmeringen voor de totstandbrenging van de interne markt, met inbegrip van de digitale interne markt;
 
3. de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten, met uitzondering van vraagstukken in verband met volksgezondheid en voedselveiligheid;
 
4. beleid en wetgeving inzake de handhaving van de internemarktregelgeving en consumentenrechten.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Binnenkort beschikbaar