Home

 
Laatste nieuws
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 24 September 2014 (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 25 September (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in JAN 6Q2. The draft agenda will be available soon. 
 
 If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes:
 

   
 
Niet te missen
 
Presentation of the Italian presidency programme on 24/09 PM

Ms Simona Vicari (Italian Secretary of State for Economic development) and Mr Sandro Gozi (Italian Under-Secretary for European Affairs) will present the programme of the Italian Presidency. Amongst the priorities, special efforts will be made to complete the proposals put forward in the Single Market Act II. The programme will also focused on a new “Approach to the Internal Market” (AIM), since the European Union now needs a strongly integrated economic platform and a coherent set of policies.

 
Nadere informatie
 
Study: indicators for measuring the Performance of the Single Market

An analysis of the challenges related to defining a monitoring and evaluation system to measure the economic and regulatory performance of the Single Market - for use in the context of the European Semester exercise - is provided in this study. Based upon their research, the authors conclude that an integrated measurement system can be devised by combining different methodologies, including composite indicators, sets of indicators, sectoral tools and qualitative assessments.

 
Nadere informatie
 
Validation of coordinator’s recommendation on “unfinished business”

According to Rule 229 of the Rules of Procedure, all Parliaments’ unfinished business shall be deemed to have lapsed, unless at the beginning of the new parliamentary term the Conference of Presidents decides to resume or continue them. In that context, the Committees are invited to conduct a screening exercise concerning the legislative files still open and inform the CCC on the way in which they intend to handle them. At their meeting on 8 September, IMCO committee endorsed (28-0-2) the coordinator’s recommendation.

   
Vote on budget 2015 draft opinion

At their meeting on 8 September, IMCO members had an exchange of views on the 2015 budget draft opinion. They  adopted the amendments by bloc vote (32-4-0) and the draft opinion (30-4-0). IMCO's responsibility in the budget procedure mainly covers budget lines in titles 2 (Enterprise), 12 (Internal market), 14 (Taxation and customs union) and 17 (Health and consumer protection).

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de coördinatie op het niveau van de Unie van de nationale regelgevingen op het gebied van de interne markt en van de Douane-unie, met name
a) het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de harmonisatie van technische normen,
b) het recht van vestiging,
c) het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten;
 
2. de werking van de interne markt, met inbegrip van maatregelen ter vaststelling en afschaffing van potentiële belemmeringen voor de totstandbrenging van de interne markt, met inbegrip van de digitale interne markt;
 
3. de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten, met uitzondering van vraagstukken in verband met volksgezondheid en voedselveiligheid;
 
4. beleid en wetgeving inzake de handhaving van de internemarktregelgeving en consumentenrechten.
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

De IMCO-commissie is belast met het toezicht op de EU-wet en -regelgeving op het gebied van het vrije verkeer van goederen en diensten, het vrije verkeer van beroepsuitoefenaars, het douanebeleid, standaardisering en de economische belangen van consumenten. De leden van de commissie zetten zich in voor het elimineren van handelsobstakels en het vereenvoudigen van de wetgeving ter vergroting van het concurrentievermogen in de interne markt, en zien tegelijkertijd toe op het beschermen van de consumentenbelangen in een groot aantal sectoren.

U kunt het werk van de commissie volgen op deze site, die agenda's, vergaderdocumenten, informatie over hoorzittingen en workshops, videostreaming en onze nieuwsbrief bevat.

Een goed functionerende interne markt is van cruciaal belang voor het aanzwengelen van welvaart, innovatie en een groter concurrentievermogen ten behoeve van zowel het bedrijfsleven, als consumenten. De toekomst wordt gekenmerkt door vele uitdagingen, maar biedt ook grote kansen, met name het aanboren van het potentieel van de digitale interne markt en de interne markt voor diensten.
 
Onze taak is het garanderen van veilige producten, het waarborgen van de consumentenrechten, het informeren van consumenten over producten en diensten, het aanpakken van oneerlijke concurrentie en het verlagen van de administratieve lasten.

De IMCO-commissie werkt met alle EU-lidstaten samen om ervoor te zorgen dat de regels van de interne markt in de praktijk toepasbaar zijn en dat zij goed en op tijd worden geïmplementeerd.

Het is een voorrecht deze belangrijke commissie te mogen voorzitten en samen te mogen werken met haar leden met hun zo gevarieerde politieke achtergrond, teneinde daadwerkelijke vooruitgang tot stand te brengen voor consumenten, het bedrijfsleven en andere organisaties in de interne markt.


Vicky Ford
Voorzitter