Laatste nieuws

04-09-2018 - 14:48
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Niet te missen

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

24-09-2018 15:00 / 18:00 IMCO
27-09-2018 09:00 / 09:20 INTA IMCO

Mediatheek

03-09-2018 - 15:05
IMCO Vergadering
12-07-2018 - 09:05
IMCO Vergadering
11-07-2018 - 14:34
IMCO Vergadering

Welkomstwoord

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

De IMCO-commissie is belast met het toezicht op de EU-wet en -regelgeving op het gebied van het vrije verkeer van goederen en diensten, het vrije verkeer van beroepsuitoefenaars, het douanebeleid, standaardisering en de economische belangen van consumenten. De leden van de commissie zetten zich in voor het elimineren van handelsobstakels en het vereenvoudigen van de wetgeving ter vergroting van het concurrentievermogen in de interne markt, en zien tegelijkertijd toe op het beschermen van de consumentenbelangen in een groot aantal sectoren.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Links