Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gastoestellen

30-04-2015 A8-0147/2015 PE 544.262v02-00
IMCO

Catherine STIHLER

Documenten in dossier IMCO/8/00446

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties

25-03-2015 A8-0063/2015 PE 537.493v02-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Documenten in dossier IMCO/8/00405

VERSLAG over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015

02-02-2015 A8-0018/2015 PE 541.454v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Documenten in dossier IMCO/8/01785