Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content

27-11-2017 A8-0375/2017 PE 592.444v02-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Documenten in dossier CJ24/8/06371

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • PDF-bestand in een nieuw venster openen
  • dit Word-document in een nieuw venster openen

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

25-07-2017 A8-0270/2017 PE 599.728v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Documenten in dossier IMCO/8/06048

AMENDEMENTEN
001-324
336-341
342-345
346-355
351-351\r1
356-365
359-359\r1
366-372
373-377
378-387
388-393
394-395
396-399
400-400
401-401
402-402\r1
402-404
404-404\r1

VERSLAG over Europese normen – Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1025/2012

09-06-2017 A8-0213/2017 PE 595.559v02-00
IMCO

Marlene MIZZI

Documenten in dossier IMCO/8/08300

VERSLAG over een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven

09-06-2017 A8-0214/2017 PE 595.614v02-00
IMCO

Pascal DURAND

Documenten in dossier IMCO/8/08292

VERSLAG over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt

31-05-2017 A8-0204/2017 PE 599.814v02-00
IMCO ITRE

Henna VIRKKUNEN, Philippe JUVIN

Documenten in dossier CJ18/8/08311

AMENDEMENTEN
001-001

VERSLAG over de werking van franchising in de detailhandel

17-05-2017 A8-0199/2017 PE 597.399v02-00
IMCO

Dennis de JONG

Documenten in dossier IMCO/8/08004

VERSLAG over een Europese agenda voor de deeleconomie

11-05-2017 A8-0195/2017 PE 595.756v02-00
IMCO

Nicola DANTI

Documenten in dossier IMCO/8/07659

AMENDEMENTEN
001-004
005-006
007-007

VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

08-05-2017 A8-0188/2017 PE 597.391v02-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Documenten in dossier IMCO/8/05279

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • PDF-bestand in een nieuw venster openen
  • dit Word-document in een nieuw venster openen
AMENDEMENTEN
001-221
222-226
227-231
232-236
237-246
247-249
250-256
257-257
258-267
268-272
273-276
277-280
281-289
290-297
294-294\r1
297-297\r1
298-306
308-317
318-327
328-335
336-345
346-351\r1
352-361
357-357\r1
362-362