Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over het Jaarverslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester

01-02-2017 A8-0016/2017 PE 592.332v02-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Documenten in dossier IMCO/8/08011

VERSLAG over oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

04-05-2016 A8-0173/2016 PE 560.916v04-00
IMCO

Edward CZESAK

Documenten in dossier IMCO/8/02015

AMENDEMENTEN
001-004

VERSLAG over de strategie voor de interne markt

03-05-2016 A8-0171/2016 PE 573.011v02-00
IMCO

Lara COMI

Documenten in dossier IMCO/8/04993

AMENDEMENTEN
001-001
002-007
008-008

VERSLAG over non-tarifaire belemmeringen in de interne markt

28-04-2016 A8-0160/2016 PE 573.111v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Documenten in dossier IMCO/8/04988