Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt

01-10-2015 A8-0278/2015 PE 557.205v02-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Documenten in dossier IMCO/8/03048

VERSLAG over de EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt

24-07-2015 A8-0244/2015 PE 551.920v02-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Documenten in dossier IMCO/8/02964

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gastoestellen

30-04-2015 A8-0147/2015 PE 544.262v02-00
IMCO

Catherine STIHLER

Documenten in dossier IMCO/8/00446

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties

25-03-2015 A8-0063/2015 PE 537.493v02-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Documenten in dossier IMCO/8/00405