Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016

01-02-2016 A8-0017/2016 PE 571.647v02-00
IMCO

Catherine STIHLER

Documenten in dossier IMCO/8/04631

AMENDEMENTEN
001-003

VERSLAG over "Naar een akte voor een digitale interne markt"

21-12-2015 A8-0371/2015 PE 567.714v02-00
IMCO ITRE

Kaja KALLAS, Evelyne GEBHARDT

Documenten in dossier CJ18/8/03915

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • 158k
  • 60k
AMENDEMENTEN
001-004
005-010
011-011
012-020
021-023
024-026

VERSLAG Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt

01-10-2015 A8-0278/2015 PE 557.205v02-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Documenten in dossier IMCO/8/03048

AMENDEMENTEN
001-001
002-016

VERSLAG over de EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt

24-07-2015 A8-0244/2015 PE 551.920v02-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Documenten in dossier IMCO/8/02964

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gastoestellen

30-04-2015 A8-0147/2015 PE 544.262v02-00
IMCO

Catherine STIHLER

Documenten in dossier IMCO/8/00446

AMENDEMENTEN
001-202
203-203

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

30-04-2015 A8-0148/2015 PE 546.721v02-00
IMCO

Vicky FORD

Documenten in dossier IMCO/8/00401

AMENDEMENTEN
001-157
158-158