Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

04-05-2016 A8-0173/2016 PE 560.916v04-00
IMCO

Edward CZESAK

Documenten in dossier IMCO/8/02015

AMENDEMENTEN
001-004

VERSLAG over de strategie voor de interne markt

03-05-2016 A8-0171/2016 PE 573.011v02-00
IMCO

Lara COMI

Documenten in dossier IMCO/8/04993

AMENDEMENTEN
001-001
002-007
008-008

VERSLAG over non-tarifaire belemmeringen in de interne markt

28-04-2016 A8-0160/2016 PE 573.111v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Documenten in dossier IMCO/8/04988

VERSLAG over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016

01-02-2016 A8-0017/2016 PE 571.647v02-00
IMCO

Catherine STIHLER

Documenten in dossier IMCO/8/04631

AMENDEMENTEN
001-003