Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Studie

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Studie

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Studie

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Studie

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Kort overzicht

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Studie

Contribution to Growth: Free Movements of Goods - Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
15-03-2019 Uitgebreide analyse

Contribution to Growth: Customs union Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-03-2019 Uitgebreide analyse

Contribution to Growth: The Single Market for Services. Delivering Economic benefits for citizens and businesses
15-02-2019 Studie

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit