Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

31-08-2017 - The revision of the EU Strategy on Aid for Trade

DEVE INTA 28-08-2017 - 18:53
DEVE/INTA hearing on Aid for Trade

The Committee on Development and the Committee on International Trade (INTA) are organising jointly a hearing on the revision of the EU Strategy on Aid for Trade, taking place on Thursday, 31 August, 9.00-11.00.

The hearing aims to see how the revision of the Strategy could help improve synergies and develop further links between the EU's trade and development policies, and to explore how to contribute to greater Policy Coherence for Development in the area of trade.

Locatie : Room PHS 5B001