Home

 
Laatste nieuws
 
The next INTA meeting: 3 September 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Wednesday 3 September from 9.00-12.30 and 15.00-18.30 in the room Altiero Spinelli 1G-2 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

   
 
Niet te missen
 
Launch of plurilateral environmental goods negotiations at the WTO

Following the launch of negotiations for an Environmental Goods Agreement on 8 July 2014, INTA committee will hold an exchange of views with the Commission (DG TRADE) on the topic. The first phase of the negotiations aims to eliminate tariffs on a wide range of environmental goods. A second phase could address non-tariff barriers and environmental services.

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden in verband met de vaststelling en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het gemeenschappelijk handelsbeleid en met de externe economische betrekkingen van de Unie, met name:
 
1. financiële, economische en handelsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties;
2. het gemeenschappelijk buitentarief en de handelsfacilitatie, alsmede de externe aspecten van de douanevoorschriften en het douanebeheer;
3. het aangaan, toezien op, sluiten en volgen van bilaterale, multilaterale en plurilaterale handelsovereenkomsten waarin de economische, handels- en investeringsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties geregeld zijn;
4. technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld;
5. betrekkingen met relevante internationale organisaties en internationale fora over met handel verband houdende zaken, en met organisaties ter bevordering van de regionale, economische en commerciële integratie buiten de Unie;
6. de betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de parlementaire dimensie ervan.
 
Deze commissie onderhoudt contacten met de relevante interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc voorzover het gaat om de economische en commerciële aspecten van de betrekkingen met derde landen.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Available soon