Home

 
Laatste nieuws
 
The next INTA meeting: 24 September 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Wednesday 24 September from 9.00-12.30 and 15.00-18.30 in the room Altiero Spinelli 3E-2 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
 
Exchange of views on Ecuador joining the EU Trade Agreement with Peru/Colombia

End of July, a political agreement was reached between the EU and Ecuadorians negotiators on Ecuador joining the multi-party Free Trade Agreement between the EU and Peru/Colombia. Before entering into force, this trade agreement needs to be submitted for consent to the European Parliament. The Commission will brief Members of the Committee on International Trade on the result of the negotiations and discuss future steps for its entry into force.

   
Exchange of views on EU-Russia trade sanctions

INTA will hold an exchange of views focusing on the EU/Russia trade relations with the special focus on the impact of the mutual sanctions introduced last summer, on the EU market. The EU adopted economic restrictions against Russia which targeted Russian state-owned banks, imposed an arms embargo and restricted sales of sensitive technology and equipment for the Russia's oil industry. In retaliation, Russia imposed sanctions targeting imports of certain agricultural products, raw materials and food originating from the EU. These mutual sanctions are already having a negative effect on the EU producers and, should they persist, they could have a longer-lasting impact on growth and jobs.

   
World Trade Organisation at a critical juncture- exchange of views with EU Ambassador

For the first time in its almost 20-year history, the WTO succeeded in concluding a mulitlateral agreement at the ninth Ministerial Conference in Indonesia in December 2013. The EU Ambassador to the WTO, Angelos Pangratis, will come to the Committee on International Trade for an exchange of views on the current state of play and future prospects for concluding the remainder of what is known as the Doha Development Agenda, which was launched in 2001.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET INTA AGRI 04-09-2014 - 17:47  

The EU's response to the crisis in Ukraine was in the spotlight at Parliament this week, following President Schulz's warning to EU leaders last Saturday of the dangers of escalation and his plea for a political solution to the crisis. He called on the EU to play a more ambitious international role and said it must give Ukraine the financial and political help needed to remain a unified and independent country.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden in verband met de vaststelling en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het gemeenschappelijk handelsbeleid en met de externe economische betrekkingen van de Unie, met name:
 
1. financiële, economische en handelsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties;
2. het gemeenschappelijk buitentarief en de handelsfacilitatie, alsmede de externe aspecten van de douanevoorschriften en het douanebeheer;
3. het aangaan, toezien op, sluiten en volgen van bilaterale, multilaterale en plurilaterale handelsovereenkomsten waarin de economische, handels- en investeringsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties geregeld zijn;
4. technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld;
5. betrekkingen met relevante internationale organisaties en internationale fora over met handel verband houdende zaken, en met organisaties ter bevordering van de regionale, economische en commerciële integratie buiten de Unie;
6. de betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de parlementaire dimensie ervan.
 
Deze commissie onderhoudt contacten met de relevante interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc voorzover het gaat om de economische en commerciële aspecten van de betrekkingen met derde landen.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie internationale handel (INTA).
 
Hier vindt u de agenda's en werkdocumenten van de commissie alsook bijkomende informatie zoals INTA-nieuwsbrieven, details over actuele verslagen en hoorzittingen.
 
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft het EP een beslissende rol bij de vaststelling van het handelsbeleid van de Unie en treedt het EP op als democratisch geweten van de Unie. Dit is van bijzonder belang aangezien handelswetgeving en internationale handelsovereenkomsten alleen kunnen worden uitgevoerd met de goedkeuring van het EP.
 
Ik ben ervan overtuigd dat deze website een efficiënte informatiebron en zoekinstrument zal zijn, waardoor Europese burgers een beter begrip over het werk en de procedures van INTA en het handelsbeleid van de Unie over het algemeen zullen krijgen.
 
Bedankt voor uw bezoek. Als u nog vragen heeft over het werk van de commissie, gelieve contact op te nemen met het secretariaat.