Home

 
Laatste nieuws
 
The next INTA meeting:

The next meeting of the Committee on International Trade will take place in Brussels on Wednesday, 5 November 2014, from 9.00 to 18.30 and Thursday, 6 November 2014, from 9.00 to 12.30 (Room: Altiero Spinelli ASP 3G-3).
 
Please see the Draft Agenda and highlights of the meeting below.

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
 
Exchange of views on "Conflict minerals"

In order to break the link between illegal extraction of minerals, trade and financing of armed conflicts, the Commission has come up with a proposals, aiming to contribute to existing instruments such as the American Dodd-Frank Act and the OECD Due Diligence Guidance.
INTA Members will start their consideration of the proposal next week during the first exchange of views with the Commission. They will consider whether the proposed voluntary system is sufficiently attractive for companies to join in or whether a mandatory system needs to be set up.
 

   
The EU-Singapore Free Trade Agreement

The EU and Singapore have initialled the text of a free trade agreement on 20 September 2013, while negotiations on investment continued. Conclusion of this final chapter marks the end of the FTA negotiations which have started in March 2010. Members will discuss with the EU Chief Negotiator particularly the outcome of the negotiations on investment, including the provisions on investor-state dispute settlement.

   
Autonomous trade preferences for the Republic of Moldova

The Committee on International Trade (INTA) will consider a draft report by Sorin Moisa (S&D) on the Commission's proposal to extend the EU Autonomous Trade Preferences (ATPs) for Moldova to cover apples, grapes and fresh plums. The proposal comes in reaction to the Russian politically motivated ban on imports of Moldovan fruits introduced after the signature of the EU-Moldova Association Agreement. The proposed preferences would provide some benefits and immediate relief to the Moldovan economy, while having very limited impact on the EU market. Given the importance of fruits' exports for Moldovan economy the rapporteur proposes to take over the proposal without amendments.

   
INTA Public hearing: "EU-Myanmar Investment Agreement"

Since 2011 the European Union has been demonstrating willingness to support democratic transition in Myanmar in reinstating trade preferences and launching negotiations over an investment agreement. Myanmar needs investments, European companies need protection. Myanmar's neighbours do not wait: already eight investment agreements have been signed by Myanmar. With a large set of experts, Committee on International Trade will analyse the incoming negotiations, taking into account the political situation in the country.
The hearing will take place on 6 November 2014 at 10.30 (room: Altiero Spinelli ASP 3G-3).

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden in verband met de vaststelling en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het gemeenschappelijk handelsbeleid en met de externe economische betrekkingen van de Unie, met name:
 
1. financiële, economische en handelsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties;
2. het gemeenschappelijk buitentarief en de handelsfacilitatie, alsmede de externe aspecten van de douanevoorschriften en het douanebeheer;
3. het aangaan, toezien op, sluiten en volgen van bilaterale, multilaterale en plurilaterale handelsovereenkomsten waarin de economische, handels- en investeringsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties geregeld zijn;
4. technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld;
5. betrekkingen met relevante internationale organisaties en internationale fora over met handel verband houdende zaken, en met organisaties ter bevordering van de regionale, economische en commerciële integratie buiten de Unie;
6. de betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de parlementaire dimensie ervan.
 
Deze commissie onderhoudt contacten met de relevante interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc voorzover het gaat om de economische en commerciële aspecten van de betrekkingen met derde landen.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie internationale handel (INTA).
 
Hier vindt u de agenda's en werkdocumenten van de commissie alsook bijkomende informatie zoals INTA-nieuwsbrieven, details over actuele verslagen en hoorzittingen.
 
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft het EP een beslissende rol bij de vaststelling van het handelsbeleid van de Unie en treedt het EP op als democratisch geweten van de Unie. Dit is van bijzonder belang aangezien handelswetgeving en internationale handelsovereenkomsten alleen kunnen worden uitgevoerd met de goedkeuring van het EP.
 
Ik ben ervan overtuigd dat deze website een efficiënte informatiebron en zoekinstrument zal zijn, waardoor Europese burgers een beter begrip over het werk en de procedures van INTA en het handelsbeleid van de Unie over het algemeen zullen krijgen.
 
Bedankt voor uw bezoek. Als u nog vragen heeft over het werk van de commissie, gelieve contact op te nemen met het secretariaat.