Home

 
Laatste nieuws
 
The next INTA meeting:

The next meeting of the Committee on International Trade will take place in Brussels on Wednesday, 3 December 2014, from 9.00 to 18.30 and Thursday, 4 December 2014, from 9.00 to 12.30, room JAN 6Q2.
 
The Draft Agenda of the meeting coming soon.

   
 
Niet te missen
 
Trade in minerals from conflict–affected and high risk areas - Hearing

How to trade responsibly in minerals from conflict areas?
 
On 4 December 2014, Members of INTA Committee will discuss with experts how best to break the link between mineral extraction and conflict, while at the same time promote legitimate trade in the interest of economic development.
In draft legislation the European Commission proposes to promote companies high in the supply chain to source minerals and gold responsibly from conflict areas. INTA will want to hear whether the proposals are smart or weak.
 
Hearing will start at 10.15, room JAN 6Q2.
 
Programme of the hearing coming soon.

   
Exchange of views with Commissioner Malmström on international trade agenda

During INTA meeting on 3 December 2014, Ms Cecilia Malmström, the new EU Commissioner for Trade, will present her key priorities. Members will scrutinize Trade commissioner’s views on major trade negotiations and legislation. The Commissioner is also expected to address the issue of transparency in the negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP).

   
Votes

On 4 of December INTA will vote on the following files:
 
Adoption of the Draft Reports:
 
- Tariff treatment for goods originating from Ecuador - 2014/0287(COD)
 
- Autonomous trade preferences for the Republic of Moldova - 2014/0250(COD)
 
Adoption of the Motions for Resolutions on the Commission Delegated Regulations:
 
- Applying a scheme of generalised tariff preferences - 2014/2805(DEA)
 
- Applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements - 2014/2954(DEA)
 

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden in verband met de vaststelling en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het gemeenschappelijk handelsbeleid en met de externe economische betrekkingen van de Unie, met name:
 
1. financiële, economische en handelsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties;
2. het gemeenschappelijk buitentarief en de handelsfacilitatie, alsmede de externe aspecten van de douanevoorschriften en het douanebeheer;
3. het aangaan, toezien op, sluiten en volgen van bilaterale, multilaterale en plurilaterale handelsovereenkomsten waarin de economische, handels- en investeringsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties geregeld zijn;
4. technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld;
5. betrekkingen met relevante internationale organisaties en internationale fora over met handel verband houdende zaken, en met organisaties ter bevordering van de regionale, economische en commerciële integratie buiten de Unie;
6. de betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de parlementaire dimensie ervan.
 
Deze commissie onderhoudt contacten met de relevante interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc voorzover het gaat om de economische en commerciële aspecten van de betrekkingen met derde landen.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie internationale handel (INTA).
 
Hier vindt u de agenda's en werkdocumenten van de commissie alsook bijkomende informatie zoals INTA-nieuwsbrieven, details over actuele verslagen en hoorzittingen.
 
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft het EP een beslissende rol bij de vaststelling van het handelsbeleid van de Unie en treedt het EP op als democratisch geweten van de Unie. Dit is van bijzonder belang aangezien handelswetgeving en internationale handelsovereenkomsten alleen kunnen worden uitgevoerd met de goedkeuring van het EP.
 
Ik ben ervan overtuigd dat deze website een efficiënte informatiebron en zoekinstrument zal zijn, waardoor Europese burgers een beter begrip over het werk en de procedures van INTA en het handelsbeleid van de Unie over het algemeen zullen krijgen.
 
Bedankt voor uw bezoek. Als u nog vragen heeft over het werk van de commissie, gelieve contact op te nemen met het secretariaat.