Leden

 

Leden

Vital MOREIRA Voorzitter Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Portugal Partido Socialista
 
Cristiana MUSCARDINI Ondervoorzitter Fractie Europese Conservatieven en Hervormers Italië Conservatori e Social Riformatori
 
Robert STURDY Ondervoorzitter Fractie Europese Conservatieven en Hervormers Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 
Paweł ZALEWSKI Ondervoorzitter Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Polen Platforma Obywatelska
 
Yannick JADOT Ondervoorzitter Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie Frankrijk Europe Écologie
 
Laima Liucija ANDRIKIENĖ Lid Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Litouwen Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
 
Maria BADIA i CUTCHET Lid Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Spanje Partit dels Socialistes de Catalunya
 
Nora BERRA Lid Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Frankrijk Union pour un Mouvement Populaire
 
David CAMPBELL BANNERMAN Lid Fractie Europese Conservatieven en Hervormers Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 
Daniel CASPARY Lid Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Duitsland Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Geachte bezoeker,
 
Welkom op de website van de Commissie internationale handel (INTA). Hier treft u de agenda's en de werkdocumenten van de commissie aan. Ook de INTA-nieuwsbrieven, met informatie over lopende verslagen, hoorzittingen e.d., zijn hier beschikbaar.
 
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon speelt het EP een doorslaggevende rol bij het bepalen van het handelsbeleid van de Unie, dat betrekking heeft op zaken als de internationale handel in goederen en diensten, de commerciële aspecten van intellectuele eigendom, en directe buitenlandse investeringen. Handelswetgeving en internationale handelsovereenkomsten kunnen van nu af aan alleen maar worden uitgevoerd met de goedkeuring van het EP dat de Europese burgers vertegenwoordigt.
 
Ik vertrouw erop dat dit een efficiënte website is en dat zij de Europese burgers in staat zal stellen beter begrip te krijgen van de werkzaamheden en procedures van de INTA, alsmede van het handelsbeleid van de Unie in het algemeen.
 
Bedankt voor uw bezoek. Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden van de commissie neemt u dan vooral contact op met het secretariaat.