Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled

15-11-2017 JURI_PR(2017)613333 PE 613.333v01-00
JURI

Max ANDERSSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-11-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union

13-11-2017 JURI_PR(2017)613398 PE 613.398v01-00
JURI

József SZÁJER

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-12-2017

ONTWERPVERSLAG over de Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

30-10-2017 JURI_PR(2017)612381 PE 612.381v01-00
JURI

Mady DELVAUX

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-12-2017

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen

23-10-2017 JURI_PR(2017)612248 PE 612.248v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

ONTWERPVERSLAG over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (gecodificeerde tekst)

28-09-2017 JURI_PR(2017)610878 PE 610.878v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documenten in dossier JURI/8/07055

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU

25-09-2017 JURI_PR(2017)610684 PE 610.684v01-00
JURI

Angelika NIEBLER

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-11-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

11-09-2017 JURI_PR(2017)609350 PE 609.350v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-10-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Kroatië, Nederland, Portugal en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

11-09-2017 JURI_PR(2017)609351 PE 609.351v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-10-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Roemenië wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

11-09-2017 JURI_PR(2017)609352 PE 609.352v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-10-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

11-09-2017 JURI_PR(2017)609353 PE 609.353v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-10-2017