Ontwerpverslagen

Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for exports (codified text)

Datum : 21-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541339 PE 541.339v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (gecodificeerde tekst)

Datum : 21-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541341 PE 541.341v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (codified text)

Datum : 21-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541342 PE 541.342v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (gecodificeerde tekst)

Datum : 17-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541302 PE 541.302v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (gecodificeerde tekst)

Datum : 16-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)539694 PE 539.694v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council regulation on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal state aid (codified text)

Datum : 16-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)539792 PE 539.792v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (codificatie)

Datum : 13-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)539668 PE 539.668v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie)

Datum : 13-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)539747 PE 539.747v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (codificatie)

Datum : 13-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)539751 PE 539.751v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie (codificatie)

Datum : 10-10-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)539695 PE 539.695v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de website van de Commissie juridische zaken
 
 

De commissie, competent immers voor het intellectuele eigendomsrecht, zal zich de komende zittingsperiode bezig houden met de hervorming van de EU-regelgeving inzake merkenrecht en bedrijfsgeheimen, en de toekomstige ontwikkeling van het auteursrecht, in vervolg op haar eerdere werkzaamheden op gebied van digitaal rechtenbeheer en auteursrecht binnen de informatiemaatschappij.
 
Haar eerste prioriteiten op het gebied van het vennootschapsrecht gelden de voltooiing van het werk aan de nieuwe insolventieregeling en de behandeling van het nieuwe voorstel over besloten eenmansvennootschappen.
 
Tevens zal de commissie haar aandacht gericht houden op de positie van burgers, gezinnen en bedrijven op de interne markt, met het oog op de komende herziening van de IPR-regels inzake rechterlijke bevoegdheid en erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen over echtscheiding en kindertoewijzing (waarbij ook ontvoering van kinderen aan de orde is) en op het voorstel tot modernisering van de procedure voor kleine vorderingen.
 
Tenslotte biedt de commissie de nodige hulp waardoor het Parlement als geheel met kennis van zaken kan oordelen over zeer technische aangelegenheden, waartoe ook behoren het toezicht op het gebruik van gedelegeerde en uitvoerende regelgeving, de zorgvuldige medeweging van de inbreng van de nationale parlementen in het kader van de subsidiariteitstoetsing, en het nemen van de juiste beslissingen bij de verdediging van de belangen van het Parlement voor de rechter.
 
Ik hoop dat u op deze website de informatie kan vinden die u zoekt, en ik dank u voor uw belangstelling voor de Commissie juridische zaken.
 
Pavel Svoboda, voorzitter