Mededelingen aan de leden


Mededelingen aan de leden worden door de commissies gebruikt om de leden informatie te verstrekken die niet thuishoort in andere soorten documenten. Bij voorbeeld een beknopt verslag van een delegatiebezoek of een bijeenkomst met een expert, vragen aan een commissaris of ontvangen verzoekschriften.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare mededelingen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

MEDEDELING AAN DE LEDEN - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

MEDEDELING AAN DE LEDEN - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

MEDEDELING AAN DE LEDEN - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

MEDEDELING AAN DE LEDEN - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

MEDEDELING AAN DE LEDEN - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI

MEDEDELING AAN DE LEDEN - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking)

27-09-2017 JURI_CM(2017)610877 PE 610.877v01-00
JURI

MEDEDELING AAN DE LEDEN - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking) (gecodificeerde versie)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609385 PE 609.385v01-00
JURI

MEDEDELING AAN DE LEDEN - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (gecodificeerde versie)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609387 PE 609.387v01-00
JURI