Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

Resulta(a)t(en) : 7 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 73 - 272 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 273 - 472 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 473 - 672 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 673 - 872 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 873 - 996 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-03-2017