Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  MINUTES - Monday 18 February 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Documenten in dossier JURI/8/15279

  MINUTES - Monday 4 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Documenten in dossier JURI/8/15471

  MINUTES - Monday 18 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Documenten in dossier JURI/8/15531

  MINUTES - Monday 1 April 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Documenten in dossier JURI/8/15532

NOTULEN - Dinsdag 2 april 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Documenten in dossier CJ03/8/15820

  MINUTES - Monday 19 November 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Documenten in dossier JURI/8/12705

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

AMENDEMENTEN

NOTULEN - Woensdag 20 juni 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Documenten in dossier JURI/8/12343

NOTULEN - Maandag 24 september 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Documenten in dossier JURI/8/12703