Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-02-2019

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE 632.974v01-00
LIBE JURI

  MINUTES - Monday 9 July 2018

09-01-2019 JURI_PV(2018)07-09-1 PE 627.666v01-00
JURI

Documenten in dossier JURI/8/12344

  AMENDMENTS 19 - 48 - Draft report - Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Documenten in dossier JURI/8/14437

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documenten in dossier JURI/8/13226

ADVIES - Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS