Werkdocumenten


Werkdocumenten zijn documenten ter voorbereiding van een verslag of advies. Commissies gebruiken vaak een werkdocument voor de toelichting bij hun verslag.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare werkdocumenten.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Documenten in dossier JURI/8/13312

WERKDOCUMENT over 3D-printen, een uitdaging op het gebied van intellectuele eigendom en wettelijke aansprakelijkheid

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documenten in dossier JURI/8/09065

WERKDOCUMENT over de aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Documenten in dossier JURI/8/08809

WERKDOCUMENT inzake de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Documenten in dossier CJ24/8/06371

TWEEDE WERKDOCUMENT over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

 

Documenten in dossier JURI/8/00431

WERKDOCUMENT over invoering van gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de Europese Unie – de rechtsgrondslag

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE 572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

Documenten in dossier JURI/8/03329

WERKDOCUMENT over de bescherming van kwetsbare volwassenen

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documenten in dossier JURI/8/03330

WERKDOCUMENT over de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Documenten in dossier JURI/8/02368

WERKDOCUMENT over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

 

Documenten in dossier JURI/8/00431

  WORKING DOCUMENT on a possible extension of European Union geographical indication protection to non-agricultural products

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Documenten in dossier JURI/8/02042