Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  BUDGET AMENDMENTS 2020 Budget

05-09-2019 LIBE_AB(2019)641066 PE641.066v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

  AMENDMENTS 1 - 66 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

28-08-2019 LIBE_AM(2019)640610 PE640.610v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD