Home

 
Laatste nieuws
 
Next LIBE committee meetings

The next LIBE Committee meeting will take place on:
 
Wednesday 3 September 2014, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 and
 
Thursday 4 September 2014, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 room József Antall (JAN) 2Q2
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
 

   
 
Niet te missen
 
Appointment of commissioners-designate: plenary vote

The LIBE, JURI and FEMM Committees held an exchange of views with Ms Martine REICHERTS on 14.07.14 in Strasbourg. Ms REICHERTS has been designated for the portfolio of Justice, Fundamental Rights and Citizenship. The European Parliament has approved Ms REICHERTS' appointment as Commissioner during its plenary sitting of 16.07.14. Her mandate is expected to last until the end of October, when a new Commission is to be set up.
 
 
.

   
Claude MORAES (S&D, GB) elected chair of the Committee on 7.07.14

Claude MORAES (S&D, GB) is the new chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs Kinga GÁL (EPP, HU), Iliana IOTOVA (S&D, BG), Jan Philipp ALBRECHT (Greens/EFA, DE) and Barbara KUDRYCKA (EPP, PL). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the LIBE Committee will take place on 14.07.14.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

JURI LIBE BUDG FEMM ECON ITRE 15-07-2014 - 10:47  

Four candidate EU Commissioners, nominated to replace those who left to become MEPs, were given committee hearings on Monday. The four, who if confirmed by the full House will serve for the rest of the Commission’s current term, are Jyrki Katainen (Finland), Ferdinando Nelli Feroci (Italy) Martine Reicherts (Luxembourg) and Jacek Dominik (Poland).

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
2.    maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt;
3.    wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
4.    de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, met name
 
a)    maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie,
b)    maatregelen betreffende een geïntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen,
c)    maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met inbegrip van terrorisme, en materieelrechtelijke en procesrechtelijke maatregelen in verband met het uitwerken van een coherentere aanpak door de Unie van het strafrecht;
 
5.    het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europol, Eurojust, Cepol, het Europees openbaar ministerie en andere organen en agentschappen op dit gebied;
6.    de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Available soon