Home

 
Laatste nieuws
 
Next LIBE committee meetings

 
- Thursday, 20 November, 9.00 – 12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
- Wednesday, 3 December, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
- Thursday, 4 December, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Exchange of views on European Public Prosecutor's Office

On 20th November at 10.00 in room PHS 1A03 the LIBE Committee will hold an exchange of views with the Italian presidency and the Commission on the state of play of the negotiations of the  EPPO - European Public Prosecutor's Office (2013/2155(APP)), Rapporteur Monica MACOVEI (EPP, RO). The establishment of a European Public Prosecutor's Office is an important step towards the establishment of a European area of criminal justice and the strengthening of the tools for fighting fraud against the Union’s financial interests.
 

   
Briefings on Commissioners' commitments

Policy Department prepared briefings to summarize the commitments Commissioners-designate made in their written answers to questionnaires and during their hearings before the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.
 
The briefings are available below.

   
Hearing on Judicial cooperation in criminal matters, 11/11

On Tuesday 11 November 2014 from 15.00 to 18.30 in room Jószef Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee hold a hearing on judicial cooperation in criminal matters focusing on the "Roadmap" on procedural rights of suspects and accused persons. After the adoption of the Directives on the right to interpretation and translation, on the right to information and on the right of access to a lawyer, the European Commission presented in November 2013 three new legislative proposals: a Directive on the safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and a Directive on provisional legal aid. The hearing took stock of the achievements in the development of the roadmap and provided a forum for debate about the proposals currently under consideration.

   
Exchange of views on terrorism, foreign fighters and presentation of TE-SAT report

On 5 November from 16.30 to 18.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 03C050 the LIBE Committee hold an exchange of views on terrorism and foreign fighters in the presence of Mr De Kerchove (Counter-Terrorism Coordinator), Mr Wainwright (Director Europol), Ms Coninsx (President Eurojust), Ms Marinaki (Managing Director European External Action Service) and Mr Galzerano (Chairman Terrorism Working Party). The exchange of views was a high-level event on a politically very relevant and timely topic, with the main actors on EU level dealing with this issue addressing the Committee. The latest EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) will be also presented.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
LIBE 11-11-2014 - 14:48  

A draft law that would oblige airlines to hand EU countries the data of passengers entering or leaving the EU, in order to help fight serious crime and terrorism, was discussed in the Civil Liberties Committee on Tuesday. MEPs were still divided on the issue, but most stressed the need to assess the European Court of Justice ruling annulling the data retention directive, to assess whether existing measures suffice before taking new ones and to put in place adequate data protection safeguards.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
2.    maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt;
3.    wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
4.    de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, met name
 
a)    maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie,
b)    maatregelen betreffende een geïntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen,
c)    maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met inbegrip van terrorisme, en materieelrechtelijke en procesrechtelijke maatregelen in verband met het uitwerken van een coherentere aanpak door de Unie van het strafrecht;
 
5.    het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europol, Eurojust, Cepol, het Europees openbaar ministerie en andere organen en agentschappen op dit gebied;
6.    de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Als voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) heet ik u graag welkom op deze pagina.
 
De LIBE-commissie is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de wetgeving op JBZ-gebied en voor het democratisch toezicht op het dit beleidsterrein. Daarbij zorgt zij ervoor dat het Handvest van de grondrechten van de EU en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens volledig worden nageleefd en dat het Europese burgerschap wordt versterkt.
 
Onze commissie verricht haar werk door dagelijks in contact te treden met de Europese Commissie (die het Europese belang vertegenwoordigt) en de Raad van Ministers (die de 28 regeringen en de nationale belangen vertegenwoordigt) en in nauwe samenwerking met de nationale parlementen. Er is ook regelmatig contact met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, handhavingsautoriteiten, academici en het maatschappelijk middenveld.
 
Hoewel de nationale rechtsorde volledig wordt gerespecteerd, is het JBZ-beleid erop gericht om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn aan te pakken op Europees niveau, zoals: de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme, de bescherming van de grondrechten, de bescherming van persoonsgegevens en privacy in het digitale tijdperk, de bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische oorsprong, religie, geloof, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur.
 
De LIBE-commissie zal haar uiterste best doen om zich te blijven inzetten voor een vruchtbare dialoog met alle belanghebbenden en met name met de burgers.