Zoeken algemeen

Zoeken

Resulta(a)t(en) : 5

AMENDEMENTEN 36 - 178 - Ontwerpverslag Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

AMENDEMENTEN 360 - 753 - Ontwerpverslag Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

AMENDEMENTEN 179 - 359 - Ontwerpverslag Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-02-2019